Cad iad na sochair is féidir a fháil faoin scéim?


Print page

 

 

Faoin scéim seo, féadfaidh tú iad seo a fháil:

   

  Sochar Díobhála

  Féadfaidh tú an íocaíocht sheachtainiúil seo a fháil fad a bheidh tú éagumasach chun oibre de thoradh díobhála a rinneadh duit nó de thoradh galair a tholg tú ag an obair. Ní fhéadfaidh tú an sochar seo a fháil ach ar feadh tréimhse nach faide ná 26 seachtaine.

   

  Sochar Míthreorach

  Féadfaidh tú an sochar seo a fháil mar phinsean seachtainiúil nó mar phinsean ceithre seachtaine (nó, i gcásanna áirithe, mar chnapshuim), má tá cumas coirp nó cumas meabhrach caillte agat de dheasca tionóisce ag an obair nó de dheasca galair a tolgadh ag an obair. De ghnáth, féadfaidh tú an íocaíocht seo a fháil nuair nach n-íocfar Sochar Díobhála a thuilleadh.

  Féadfaidh tú Sochar Míthreorach a fháil ó thús an éagumais i leith na ngalar seo a leanas:

  • Bisíonóis,
  • Niúmaconóis,
  • Bodhaire Cheirde, agus
  • Plúchadh (Asma) Ceirde.

  Ba chóir duit iarratas a dhéanamh ar Shochar Míthreorach roinnt seachtainí roimh dheireadh tuartha an tSochair Dhíobhála.

  Má tá tú i gcumas oibre díreach tar éis na tionóisce nó tar éis an ghalair, ba chóir duit Sochar Míthreorach a éileamh laistigh de 3 mhí ó dháta na tionóisce nó ó theacht an ghalair.

  Mura ndéanann tú amhlaidh, is féidir go gcaillfidh tú roinnt sochair.

  Má éilíonn tú Sochar Míthreorach is féidir go mbeidh ort freastal ar mheasúnú míochaine.

   

  Sochar Báis

  Féadfaidh tú na híocaíochtaí seo a leanas i leith an tSochair Bháis a fháil faoin scéim:

  • Pinsean Baintrí, Baintrí Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh,
  • Íocaíocht don Chaomhnóir,
  • Pinsean do Thuismitheoir Cleithiúnach, nó
  • Deontas Sochraide.

   

  Aisíocaí i leith na Scéime um Chúram Leighis

  Is féidir go gcáileoidh tú d'fhaoiseamh ó chostais leighis áirithe atá mar thoradh ar thion�isc ag an obair nó ar ghalar atá tolgtha ag an obair:

  • mura bhfuil tú faoi chumhdach na nAchtanna Sláinte, agus
  • más réasúnach agus más riachtanach iad na costais.

  Chun a thuilleadh eolais ar na sochair agus na scéimeanna seo a fháil, logáil isteach ar 'www.welfare.ie'.

   
Last modified:22/06/2011
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí