Céard iad na sochair is féidir liom a fháil faoi gach aicme ar leith ÁSPC?


Print page

Sochair

Aicme A

Aicme J

Aicme S

Aicme B

Aicme C

Aicme D

Aicme E

Aicme H

Aicme P

Sochar Uchtaíoch

 

 

 

 

 

Sochar Cúramóra

 

 

 *

Sochar Breoiteachta

 

 

 

 

 

*

Sochar Sláinte agus Sábháilteachta

 

 

 

 

 

 

Pinsean Easláine

 

 

 

 

 

 

Sochar Máithreachais

 

 

 

 

 

Sochar Díobhálacha Ceirde

 

 

 

 

 

 

Pinsean Stáit (Ranníocach)

 

 

 

 

 

Íocaíocht Caomhnóra

 

 

Pinsean Stáit Eatramhach*

 

 

 

 

 

 

Sochar Cóireála

 

 

 

 

 

*

Sochar do Lucht Cuardaigh Fostaíochta

 

 

 

 

 

 

 

 

*

Pinsean Ranníocach Baintrí, Baintrí Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh

 

 

* P Aicme - Sochair Theoranta

**Ní íocfar an Pinsean Stáit (Eatramhach) a thuilleadh sa chás go sroicheann duine aois 65 ar nó i ndiaidh 1 Eanáir 2014

Aicme H - na sochair a íoc ach amháin le linn seirbhíse.

Is mar threoir amháin atá an bhileog seo, agus ní fhéachtar le léirmhíniú dlíthiúil a sholáthar inti.

 

Last modified:21/11/2014
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí