Cad iad na sochair a chumhdaíonn ranníocaíochtaí deonacha?


Print page

Cumhdaíonn ranníocaíochtaí deonacha sochair fhadtéarmacha, dála pinsean. Ní chumhdaíonn ranníocaíochtaí deonacha sochair ghearrthéarmacha, áfach, le haghaidh breoiteachta, cuardaitheora post, máithreachais, díobhálacha ceirde, déadchóireála nó súilchóireála mar shampla.

Seo a leanas sochair gach ráta Ranníocaíochta Deonaí:

Ardráta ranníocaíochta
— Pinsean Stáit (Eatramhach)
— Pinsean Stáit (Ranníocach)
— Pinsean Ranníocach Baintrí, Baintrí Fir nó
— Páírtnéara Shibhialta Mharthanaigh
— Íocaíocht Caomhnóra (Ranníocach)

Ráta íseal ranníocaíochta
— Pinsean Ranníocach Baintrí, Baintrí Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh
— Íocaíocht Caomhnóra (Ranníocach)

Ráta speisialta ranníocaíochta
— Pinsean Stáit (Ranníocach)
— Pinsean Ranníocach Baintrí, Baintrí Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh
— Íocaíocht Caomhnóra (Ranníocach)

Má bhíonn tú ag glacadh am saor chun aire a thabhairt do leanaí (faoi bhun 12) nó do dhuine fásta nó leanbh (12 bhliain nó os a chionn) atá ar éagumas, b'fhéidir gur rogha níos fearr duit í an Scéim um Chúramaithe Baile. Faoin scéim seo, féadfaimid na blianta a chaith tú i do chúramaí a fhágáil as an áireamh agus do theidlíocht i leith Pinsean Stáit (Ranníocach) á ríomh againn.

Má tá tuilleadh eolais uait faoin Scéim um Chúramaithe Baile, logáil isteach ar www.welfare.ie nó déan teagmháil le:

An Roinn Coimirce Sóisialaí
Rannóg na gCúramaithe Baile
Bóthar Mhic Artúir
Bun Cranncha
Co. Dhún na nGall

Íosghlao: 1890 690 690 (ó Phoblacht na hÉireann amháin)
+353 1 4715898 (ó Thuaisceart Éireann nó ón iasacht)

 
Last modified:25/06/2014