Cad iad na sochair a chumhdaíonn ranníocaíochtaí deonacha?


Print page

Cumhdaíonn na ranníocaíochtaí saorálacha sochair fhadtréimhseacha, mar phinsin. Ní chumhdaíonn na ranníocaíochtaí saorálacha, áfach, sochair ghearrthréimhseacha mar iad siúd i dtaca le Breoiteacht, Lucht Cuardaigh Fostaíochta, Máithreachas, Atharthacht, Díobhálacha Ceirde nó Cóireáil, agus ní féidir iad a úsáid chun cáiliú d’Íocaíocht Easláine.

Is iad seo a leanas na sochair a bhaineann le gach ráta Ranníocaíochta Saorálaí:

Ranníocaíocht ar ráta ard

  • Pinsean Stáit (Ranníocach)
  • Pinsean Baintrí, Baintrí Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh (Ranníocach)
  • Íocaíocht Chaomhnóra (Ranníocach)

Ranníocaíocht ar ráta íseal

  • Pinsean Baintrí, Baintrí Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh (Ranníocach)
  • Íocaíocht Chaomhnóra (Ranníocach)

Ranníocaíocht ar ráta speisialta

  • Pinsean Stáit (Ranníocach)
  • Pinsean Baintrí, Baintrí Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh (Ranníocach)
  • Íocaíocht Chaomhnóra (Ranníocach)
​​
Last modified:03/04/2017