Pinsean Easláine - SW44


Print page

Chun cáiliú don Phinsean Easláine, ní mór:

  • 260 seachtain d’ÁSPC a bheith íoctha go hiomlán agat

  • agus

  • 48 seachtaine d’ÁSPC a bheith íoctha nó curtha chun sochair/creidmheasa* agat sa bhliain chánach iomlán dheireanach roimh d’éileamh.

 

Is é an tÁSPC a íoctar in Aicmí A, E agus H amháin a chuirtear san áireamh ó thaobh an Phinsin Easláine.

Thairis sin, mura bhfuil ranníocaíochtaí ináirithe íoctha nó curtha chun sochair agat le dhá bhliain chomhleanúnacha anuas, ní féidir leat an Pinsean Easláine, nó ranníocaíochtaí curtha chun sochair, a fháil go dtí go mbeidh 26 cinn de ranníocaíochtaí cáiliúcháin íoctha agat.

Tá ‘Creidmheasanna’ cosúil leis na ranníocaíochtaí árachais shóisialaigh a íocann tú le linn duit a bheith i bhfostaíocht agus is iondúil go mbronntar iad ar an ráta céanna agus a bhain leis an ranníocaíocht dheireanach árachais shóisialaigh a d’íoc tú. Féadfaidh tú creidmheasanna a fháil nuair a bheidh íocaíocht leasa shóisialaigh á héileamh agat. Cabhraíonn na ‘creidmheasanna’ seo leat do theidlíochtaí ar shochair agus ar phinsin a chaomhnú sa todhchaí.

Last modified:19/01/2016
 

 Íoslódáilí