Pinsean Easláine - SW44


Print page


Chun cáiliú don Phinsean seo, ní mór duit:

  • a bheith éagumasach chun oibre le 12 mhí anuas ar a laghad agus a bheith éagumasach chun oibre, de réir dealraimh, go ceann 12 mhí eile (is dealraitheach go mbeidh an Sochar Breoiteachta nó an Liúntas Míchumais á fháil agat i leith na tréimhse sin),


  • a bheith buan-éagumasach chun oibre (i gcásanna áirithe éagumais an-throim, is féidir leat aistriú go díreach ó íocaíocht leasa shóisialaigh eile nó ó do phost chuig an bPinsean Easláine).

Teastais Leighis:

Ní bhíonn teastais leighis uainn de ghnáth nuair a bhíonn an Pinsean Easláine á íoc. Má bhíonn siad uainn, áfach, iarrfaimid ort iad a chur chugainn sa Roinn.

Last modified:19/01/2016
 

 Íoslódáilí