Cad iad na príomhchoinníollacha i gcomhair an tsochair?


Print page

 

Is féidir go gcáileoidh tú do shochar má:

  • tá galair fhorordaithe áirithe ag cur ort,
  • bhí tú fostaithe ar 1 Bealtaine 1967 nó ina dhiaidh sin i gceann de na ceirdeanna atá bainteach leis an ngalar sin ( féach Nóta 2 thíos),
  • leanann an galar de thoradh chineál d'fhostaíochta.

Nóta 1:
Má chomhlíonann tú an chéad dá choinníoll thuas, comhlíonann tú an coinníoll eile freisin, de ghnáth.

Nóta 2:
Mura bhfuil do cheird bainteach le galar forordaithe (seachas bodhaire) ach más féidir leat fianaise a thabhairt ar aird chun a thaispeáint gur tolgadh an galar de dheasca d'fhostaíochta, is féidir go gcáileoidh tú do shochar freisin

 
Last modified:22/06/2011
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí