Liúntas Fiontraíochta um Fhilleadh ar Obair - SW92


Print page


EU LOGO.jpgESF.jpg

Gheobhaidh tú d’íocaíocht leasa shóisialaigh go ceann 2 bhliain (agus cibé méaduithe do dhuine fásta cáilithe agus do leanaí cáilithe san áireamh) mar a leanas:

  • 100% de d’íocaíocht sheachtainiúil leasa shóisialaigh sa chéad bhliainagus
  • 75% sa dara bliain.

Sampla:
Más amhlaidh a bhí íocaíocht do lucht cuardaigh fostaíochta €188.00 sa tseachtain á fáil agat, gheobhaidh tú an íocaíocht sheachtainiúil seo a leanas le linn duit a bheith ar an Liúntas Fiontraíochta um Fhilleadh ar Obair:

Year 1: €188.00

Year 2: €141.00

Féadfaidh tú cáiliú freisin do ‘shochair thánaisteacha’ áirithe, a liostaítear thíos.

Cuimsíonn sochair thánaisteacha ón Roinn Coimirce Sóisialaí:

  • Liúntas Breosla
  • Liúntas Éadaí agus Coisbhirt um Fhilleadh ar Scoil

Cuimsíonn sochair thánaisteacha ó Fheidhmeanneacht na Seirbhíse Sláinte:

  • Cárta leighis
  • Forlíonadh Cíosa agus Úis Mhorgáiste (féach an nóta thíos)
  • Forlíonadh Aiste Bia

Cuimsíonn sochair thánaisteacha ó d’údarás áitiúil:

  • Cíosanna difreálacha

Nóta:
Ba chóir duit seiceáil a dhéanamh le d’Oifigeach Leasa Phobail le fáil amach faoin gcaoi a bhféadfaidh an Liúntas Fiontraíochta um Fhilleadh ar Obair dul i bhfeidhm ar aon Fhorlíonadh Cíosa nó aon Fhorlíonadh Úis Mhorgáiste a fhaigheann tú, mar tá an dá fhorlíonadh seo faoi réir tástála acmhainne.

I gcásanna áirithe féadfaidh tú leanúint den Fhórlíonadh Cíosa a fháil le linn duit a bheith i bhfostaíocht lánaimseartha má tá tú faofa ag d’údarás áitiúil faoin Scéim um Chóiríocht ar Cíos.

Chun a thuilleadh eolais a fháil, logáil isteach ar 'www.welfare.ie'.

Nóta:
Níl ort cáin ná ÁSPC a íoc ar an Liúntas Fiontraíochta um Fhilleadh ar Obair. B’fhéidir, áfach, go mbeadh ort cáin agus ÁSPC a íoc ar an ioncam ón bhféinfhostaíocht.

Chun a thuilleadh eolais a fháil, logáil isteach ar 'www.welfare.ie'.

Ranníocaíochtaí Deonacha

Mura ngearrtar ÁSPC ar d’ioncam ón bhféinfhostaíocht, féadfaidh sé dul chun tairbhe duit Ranníocaíochtaí Deonacha a íoc chun do theidlíocht ar shochair leasa shóisialaigh áirithe sa todhchaí a chosaint.

Chun a thuilleadh eolais a fháil, logáil isteach ar 'www.welfare.ie' 

Last modified:09/02/2015
 

 Foirmeacha Iarratais