Liúntas Fiontraíochta um Fhilleadh ar Obair - SW92


Print page


EU LOGO.jpgESF.jpg

 

Gheobhaidh tú d’íocaíocht leasa shóisialaigh go ceann 2 bhliain (agus cibé méaduithe do dhuine fásta cáilithe agus do leanaí cáilithe san áireamh) mar a leanas:

 
  • 100% de d’íocaíocht sheachtainiúil leasa shóisialaigh sa chéad bhliain agus
  • 75% sa dara bliain.

Sampla:
Má bhí íocaíocht Chuardaitheora Poist 􀀀193.00 sa tseachtain á fáil agat, gheobhaidh tú an íocaíocht sheachtainiúil seo a leanas le linn duit a bheith ar Liúntas Fiontraíochta um Fhilleadh ar Obair:

Year 1: €193.00

Year 2: €144.75

Féadfaidh tú cáiliú freisin do ‘shochair thánaisteacha’ áirithe, a liostaítear thíos.

Cuimsíonn sochair thánaisteacha ón Roinn Coimirce Sóisialaí:

  • Liúntas Breosla
  • Liúntas Éadaí agus Coisbhirt um Fhilleadh ar Scoil
  • Forlíonadh Cíosa agus Úis Mhorgáiste (féach an nóta thios)
  • Forlíonadh Aiste Bia

Cuimsíonn sochair thánaisteacha ó Fheidhmeanneacht na Seirbhíse Sláinte:

  • Cárta leighis

Cuimsíonn sochair thánaisteacha ó d’údarás áitiúil:

  • Cíosanna difreálacha

Chun a thuilleadh eolais a fháil, logáil isteach ar www.welfare.ie

Sochair Bhreise:

Féadfaidh rannpháirtithe sa scéim cibé sochair thánaisteachta a bhí á bhfáil acu roimhe seo, amhail Liúntas Breosla agus Cárta Leighis, a choimeád ar chuntar go gcomhlíonann siad tástáil acmhainne.

Liúntas Éadaí agus Coisbhirt um Fhilleadh ar Scoil, Forlíonadh Aiste Bia, Forlíonadh Cíosa nó Forlíonadh Úis Mhorgáiste faoin Scéim um Liúntas Leasa Forlíontach.

Féadfaidh tú do shochair thánaisteachta, amhail Forlíonadh Cíosa nó Forlíonadh Úis Mhorgáiste, a choimeád i ndálaí áirithe.

Má fhaigheann tú Forlíonadh Cíosa nó Forlíonadh Úis Mhorgáiste, is cóir duit teagmháil a dhéanamh leis an Oifigeach a phléann le d’éileamh chun gur féidir do theidlíochtaí a shoiléiriú.

Tabhair faoi deara
Níl ort cáin ná ÁSPC a íoc ar an Liúntas Fiontraíochta um Fhilleadh ar Obair, ach is féidir go mbeidh ort cáin agus ÁSPC a íoc ar an ioncam ón bhféinfhostaíocht.

Chun a thuilleadh eolais a fháil, logáil isteach ar 'www.welfare.ie'.

Ranníocaíochtaí Saorálacha
Mura ngearrtar ÁSPC ar d’ioncam ón bhféinfhostaíocht, féadfaidh sé dul chun tairbhe duit Ranníocaíochtaí Saorálacha a íoc chun do theidlíocht ar shochair leasa shóisialaigh áirithe sa todhchaí a chosaint.

Chun a thuilleadh eolais a fháil, logáil isteach ar 'www.welfare.ie'.

Last modified:26/04/2017
 

 Foirmeacha Iarratais