Coinníoll Gnáthchónaithe - SW 108


Print page

Mura gcomhlíonann tú an coinníoll, féadfaidh tú cáiliú, faoi Scéim an Liúntais Leasa Fhorlíontaigh, d’íocaíocht chun freastal ar riachtanas eisceachtúil nó práinneach aonuaire. Cuirfidh an Roinn Coimirce Sóisialaí na sonraí go léir de do dhálaí san áireamh sula ndéanfar cinneadh i dtaobh an ceart an íocaíocht seo a dhéanamh. Tabhair do d’aire nach móide go bhfaighidh tú airgead chun íoc as costais intuartha nó costais thráthrialta mar chíos. Is féidir leat a thuilleadh eolais ar an Liúntas Leasa Forlíontach a fháil ón oifig Intreo is gaire nó trí logáil isteach ar www.welfare.ie.


Má tháinig tú go Poblacht na hÉireann ó cheann de na Ballstáit seo a leanas den Aontas Eorpach (féach nóta 1):

 • An Bhulgáir
 • An Ungáir
 • An Pholainn
 • An Chipir
 • An Laitvia
 • An Rómáin
 • Poblacht na Seice
 • An Liotuáin
 • An tSlóvaic
 • An Eastóin
 • Málta
 • An tSlóivéin

agus mura bhfuil aon tslí mhaireachtála agat, ba chóir duit teagmháil a dhéanamh le Duine Sainithe i d’Oifig Áitiúil Intreo.

Nóta 1: Ba chóir do náisiúnaigh eile an AE teagmháil a dhéanamh lena n-ambasáid féin. Ba chóir do neamhnáisiúnaigh an LEE teagmháil a dhéanamh lena n-ambasáid nó leis na hoifigí thíos.

Is féidir go gcabhróidh Aonad na nIarrthóirí Tearmainn agus na bPobal Nua de chuid na Roinne seo nó Gníomhaireacht Fáiltithe agus Imeasctha na Roinne Dlí agus Cirt agus Comhionannais leat más mian leat filleadh ar do thír dhúchais.

Nóta 2:
Más mian leat iarratas a dhéanamh ar an tseirbhís seo, ba chóir duit teagmháil a dhéanamh le Duine Sainithe i d’Oifig Áitiúil Intreo.

Last modified:19/05/2015