Cad iad na coinníollacha ranníocaíochta ÁSPC?


Print page

  

Daoine Fostaithe

Chun cáiliú don Sochar Uchtaíoch, ní mór duit ceann amháin de na coinníollacha ranníocaíochta ÁSPC seo a leanas a chomhlíonadh. Ní mór:

 • 39 seachtaine ar a laghad de ranníocaíochtaí ÁSPC*(féach nóta thíos) a bheith íoctha agat sa tréimhse 12 mhí roimh an dáta a ndéantar do leanbh a shuíomh,
 • 39 seachtaine ar a laghad de ranníocaíochtaí ÁSPC*(féach nóta thíos) a bheith íoctha agat ó thosaigh tú ag obair agus 39 seachtaine ar a laghad de ranníocaíochtaí ÁSPC a bheith íoctha nó curtha chun creidmheasa agat sa bhliain chánach ábhartha nó sa bhliain chánach i ndiaidh na bliana sin,
 • 26 seachtaine ar a laghad de ranníocaíochtaí ÁSPC*(féach nóta thíos) a bheith íoctha agat sa bhliain chánach ábhartha agus 26 seachtaine ar a laghad de ranníocaíochtaí ÁSPC*(féach nóta thíos) a bheith íoctha agat sa bhliain chánach roimh an mbliain chánach ábhartha.

*Nóta: Is iad Aicmí ÁSPC A agus E amháin a chuirtear sa chomhaireamh.

Ní íoctar Sochar Uchtaíoch le comhaltaí ar seirbhís d'Óglaigh na hÉireann.

Fostaíocht roimhe seo

Má bhí tú i bhféinfhostaíocht inárachais sular ghlac tú le post inárachais mar fhostaí, d'fhéadfadh do ranníocaíochtaí ÁSPC faoi Aicme S cabhrú leat cáiliú don Sochar Uchtaíoch, mura gcomhlíonfá na coinníollacha ó thaobh fostaí a léirítear anseo thuas.

Féadfaidh tú ranníocaíochtaí sa bhliain chánach roimh an mbliain chánach ábhartha agus i ndiaidh na bliana sin (féach nóta thíos) a úsáid chun cabhrú leat na coinníollacha ranníocaíochta ÁSPC a chomhlíonadh.

Daoine Féinfhostaithe

Chun cáiliú don Sochar Uchtaíoch, ná mór duit ceann amháin de na coinníollacha ranníocaíochta ÁSPC seo a leanas a chomhlíonadh. Ní mór:

  • 52 ranníocaíocht ÁSPC*(féach nóta thíos) a bheith íoctha agat sa bhliain chánach ábhartha,
  • 52 ranníocaíocht ÁSPC*(féach nóta thíos) a bheith íoctha agat sa bhliain chánach roimh an mbliain chánach ábhartha,
  • 52 ranníocaÍocht ÁSPC*(féach nóta thíos) a bheith íoctha agat sa bhliain chánach i ndiaidh na bliana cánach ábhartha.

*Nóta: Is iad Aicmí ÁSPC A, E agus S amháin a chuirtear sa chomhaireamh.

Tabhair faoi deara:
Ní bhronntar ranníocaíochtaí féinfhostaíochta, Aicme S d'ÁSPC, i leith bliana ar leith go dtí go mbíonn do cháin i dtaca leis an mbliain sin íoctha go hiomlán agat.

Fostaíocht roimhe seo

Má bhí tú i bhfostaíocht inárachais sular thosaigh tú an fhéinfhostaíocht, d'fhéadfadh do ranníocaíochtaí ÁSPC (Aicmí A agus E) cabhrú leat cáiliú don Sochar Uchtaíoch, mura gcomhlíonfá na coinníollacha féinfhostaíochta.

Tabhair faoi deara:
Is í an bhliain chánach ábhartha nó an bhliain chánach iomlán leathdhéanach roimh an mbliain sochair ina dtosaíonn do shaoire uchtaíoch.

Tosaíonn an bhliain sochair gach bliain ar an gcéad Luan in Eanáir agus críochnaíonn sí ar an Domhnach díreach roimh an gcéad Luan in Eanáir na bliana dár gcionn.

I gcás iarratais a rinneadh i: Is í an bhliain chánach ábhartha ná:
2011
2009
2012
2010
 
   
   
   
  Last modified:13/07/2011
   

   Íoslódáilí