Do cheart chun Rochtain a Fháil ar Thaifid Leasa Shóisialaigh - SW89


Print page

Do Thaifid Leasa Shóisialaigh

Tá ceart dlíthiúil agat anois chun rochtain a lorg ar thaifid phearsanta fút atá inár seilbh againn sa Roinn seo agus chun a chur faoi deara go leasófar an fhaisnéis má tá sí míchruinn.

Áirítear le ‘taifid’ faisnéis a choinnítear ar ríomhaire agus ar chomhaid pháipéir.

Mar shampla, tá an ceart agat chun rochtain a lorg ar thaifid a bhaineann le héilimh a rinne tú ar íocaíocht leasa shóisialaigh.

Taifid leasa shóisialaigh eile

Tá an ceart dlíthiúil agat chun rochtain a lorg ar thaifid neamhphearsanta a cruthaíodh i ndiaidh an 21 Aibreán, 1998. Chuimseodh na taifid seo faisnéis ar cheapadh beartais nó ar nósanna imeachta a d’úsáid an Roinn ó thaobh teidlíocht ar íocaíocht a shocrú. I ndálaí áirithe, is féidir go gceadófar duit rochtain a fháil ar thaifid a cruthaíodh roimh an 21 Aibreán, 1998.

Faisnéis a mbíonn gnáthfháil uirthi

Bíonn gnáthfháil ag an bpobal ar fhaisnéis ón Roinn trí bhileoga faisnéise, trí fhoilseacháin ar a láithreán gréasáin agus mar fhreagra ar fhiosruithe. Cuireann an tSaoráil Faisnéise foinse faisnéise eile ar fáil trí éascaíocht a dhéanamh do rochtain a fháil ar thaifid nach mbíonn gnáthfháil orthu.

Last modified:26/04/2017
 

 Foirmeacha Iarratais