Deontas Caomhnaithe Uisce


Print page

Cad é an Deontas Caomhnaithe Uisce?

Tá an Deontas Caomhnaithe Uisce dearth chun úsáid inbhuanaithe uisce a chur chun cinn agus chun caomhnú uisce a fheabhsú i dteaghlaigh. Riarann an Roinn Coimirce Sóisialaí an deontas thar ceann na Roinne Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil.

Tá an tréimhse chun iarratas a dhéanamh ar an Deontas Caomhnaithe Uisce 2015 dúnta.

Má bhíonn aon cheist agat maidir le d’iarratas nó le híocaíocht Deontais Chaomhnaithe Uisce 2015 seol ríomhphost le do thoil chuig an bhFoireann Deontais Chaomhnaithe Uisce ag wcgescalation@welfare.ie

Nó scríobh chuig an bhFoireann Chaomhnaithe Uisce ag an seoladh seo a leanas:
 
An Rannóg an Deontais Chaomhnaithe Uisce,
An Roinn Coimirce Sóisialaí,
Bóthar an Choláiste,
Sligeach
 

Níl sonraí an Deontais Chaomhnaite Uisce 2016 ar fáil fós.

Last modified:22/06/2016
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img
 

 Íoslódáilí

 
 

 Ceisteanna Coitianta