Scéim Fóirdheontais Pá


Print page
Cuireann an Scéim Fóirdheontais Pá dreasacht airgid ar fáil d’fhostóirí, lasmuigh den earnáil phoiblí, fostaíocht a chur ar fáil do dhaoine atá faoi mhíchumas a oibríonn níos mó ná 20 uair chloig in aghaidh na seachtaine.
Tá duine atá ar Scéim Fóirdheontais Pá faoi réir na gcoinníollacha céanna fostaíochta le fostaithe eile. Áirítear ar na coinníollacha sin ranníocaíochtaí ÁSPC, saoire bhliantúil, asbhaintí cánach agus an ráta reatha don phost.
 
Tá na fóirdheontais atá ar fáil faoin scéim seo Struchtúrtha faoi 3 snáithe ar leith agus baineann fostóirí leas as ceann amháin nó as gach ceann de na snáithe sin, ag an am céanna.

Struchtúr na Scéime

Snáithe I Is fóirdheontas ginearálta é seo le haghaidh aon easnaimh táirgiúlachta a bhraitear de bhreis ar 20% maidir le duine atá faoi mhíchumas, i gcomparáid le duine nach bhfuil míchumas ag dul dó nó di. Ní mór d’fhostaí ar a laghad de 21 uair an chloig a oibriú in aghaidh na seachtaine suas go dtí uasmhéid de 39 uair an chloig in aghaidh na seachtaine. Is é an ráta fóirdheontais ná €5.30 in aghaidh na huaire agus tá sé bunaithe ar an líon uaireanta an chloig oibrithe, rud a thugann fóirdheontas bliantúil iomlán de €10,748 in aghaidh na bliana bunaithe ar 39 uair an chloig in aghaidh na seachtaine.;
 
Snáithe 2 Baineann sé seo le cuideachta a fhostaíonn níos mó ná beirt atá faoi mhíchumas. Féadfaidh an chuideachta leas a bhaint as deontas a chlúdaíonn costais mhaoirseachta, bhainistíochta bhreise agus costais eile a bhaineann leis obair. Tá an breisiú bunaithe ar líon foriomlán na ndaoine faoi mhíchumas atá fostaithe agus sé ag réimniú ar scála aistritheach ó 10% den fhóirdheontas pá maidir le 3 go 6 fostaí faoi mhíchumas go dtí uasmhéid de 50% den fhóirdheontas pá maidir le 23 fostaí faoi mhíchumas.
 
Snáithe 3 Nuair a fhostaíonn fostóir 30 oibrí faoi mhíchumas nó níos mó. Féadfaidh an fostóir leas a bhaint as deontas de €30,000 in aghaidh na bliana i dtreo an chostas a bhaineann le hOifigeach Cúnamh Fostaíochta a fhostú.

Iarratas

Déanann an fostóir i dteagmháil le Oifig Seirbhísí Fostaíochta

Teagmháil

Is féidir rochtain a fháil ar shonraí teagmhála don Scéim Fóirdheontais Pá anseo
Last modified:19/08/2015
 

 Related Topics

 
 

 Application Forms

 
 

 Downloads

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img