Scéim na nOibrithe Forbartha Deonacha - SW15


Print page

Oibríonn an Roinn scéim faoinar féidir le hOibrithe Forbartha Deonacha cáiliú do Ranníocaíochtaí Curtha Chun Sochair (Ranníocaíochtaí Creidiúnaithe), nó ‘Creidmheasanna OFD’, i leith tréimhse a chaitear i dtír i mbéal forbartha agus i leith aon tréimhse ullmhúcháin roimhe sin.

Tá Creidmheasanna OFD á mbronnadh ó 6 Aibreán 1983.

Is féidir leis na ‘Creidmheasanna’ seo cabhrú leat cáiliú do shochair agus do phinsin leasa shóisialaigh áirithe tar éis duit filleadh abhaile ón tír i mbéal forbartha.

Thairis sin, tá coinníollacha cáiliúcháin áirithe ó thaobh na teidlíochta ar Shochar Máithreachais, ar Shochar Sláinte agus Sábháilteachta, ar Shochar do Lucht Cuardaigh Fostaíochta, ar Shochar Breoiteachta agus ar Shochar Cóireála maolaithe d’Oibrithe Forbartha Deonacha atá fillte abhaile. Mar sin, is den tábhacht é go gcuirfidh tú thú féin in aithne mar Oibrí Forbartha Deonach atá fillte abhaile agus éileamh á dhéanamh agat.

Last modified:24/03/2015