Cine�lacha Calaoise Leasa Sh�isialaigh


Print page

Thaispe�in anail�s a rinne an Roinn ar chalaois leasa sh�isialaigh gurb iad seo a leanas na pr�omhbheala� calaoiseacha ar a n-�il�tear �oca�ochta� leasa sh�isialaigh:

  • Obair & �ileamh in �ineacht: I gc�s ina n-�il�onn duine �oca�ocht, ar n�s Sochar/Li�ntas Cuardaitheora Poist n� �oca�ocht Bhreoiteachta, ach go nglactar le post gan � sin a chur in i�l don Roinn.
  • Neamhnochtadh acmhainne: I gc�s ina n-�il�onn duine �oca�ocht faoi r�ir th�st�il maoine, an Li�ntas Cuardaitheora Poist, cuir i gc�s, ach n� nochta�tear gach acmhainn agus foinse ioncaim don Roinn.
  • Neamhch�na� sa St�t: I gc�s ina n-�il�onn duine �oca�ocht leasa sh�isialaigh, gan c�na� a bheith air n� uirthi sa dl�nseacht agus gan � sin a chur in i�l don Roinn.
  • Il�ilimh n� pearsana�ocht: I gc�s ina nd�anann duine �ileamh ar son breis is �oca�ocht leasa sh�isialaigh amh�in n� tr� aitheantas agus UPSP duine �igin eile a ghlacadh agus a �s�id go br�agach.
  • Imeachta� Saoil: I gc�s ina leanann duine de bheith ag �ileamh �oca�ochta nach bhfuil teideal aige n� aici uirthi n�os m�, cuir i gc�s tuismitheoir aonair a ph�sann, a th�ann isteach i bp�irtn�ireacht shibhialta n� at� ag comhch�na�, n� duine a leanann air n� uirthi de bheith ag �ileamh li�ntas c�ram�ra tar �is deireadh a bheith tagtha leis na dualgais ch�ram�ra.
  • Comhch�na�: D'fh�adfadh daoine a bheith ina gc�na� mar �aonad teaghlaigh� agus gan � sin a bheith curtha in i�l acu don Roinn le go gc�ileoidh siad do r�ta� n�os airde �oca�ochta, n� d��oca�ochta� nach bhfuil ag dul d�ibh.
  • �rachas S�isialta agus Neamhgh�illi�lacht Fost�ra I gc�s ina dteipeann ar fhost�ir taifid chu� fosta�ochta/p� a choime�d agus/n� �rachas S�isialta P�-Choibhneasta a bhaint n� a �oc leis na Coimisin�ir� Ioncaim.  
Last modified:12/09/2011
 

 Ábhair Ghaolmhara

 
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img