Treochtaí i mBrú Eacnamaíoch agus an Ghéarchéim Mhór in Éirinn


Print page

Is é aidhm an pháipéir theicniúil seo beart um bhrú eacnamaíoch a fhorbairt, ina gcaitear súil ar an athrú ar rathúnais eacnamaíocha theaghlaigh Éireannacha thar an tréimhse 2004 go dtí 2011. Téann sé thar ioncam, chun rudaí cosúil le fiachas agus costais tithíochta a chur san áireamh, agus na deacrachtaí agus an brú a bhaineann le hioncam teaghlaigh laghdaithe a bhainistiú.

Déantar scrúdú sa pháipéar ar threochtaí i mbrú eacnamaíoch thar thréimhse ama agus déantar machnamh ar conas a scaipeadh é thar ghrúpaí socheacnamaíocha éagsúla, go háirithe thar aicmí ioncaim, aicmí sóisialta agus thar thréimhse saoil (ó dhaoine fásta níos óige go dtí daoine fásta níos sine).

Agus sin á dhéanamh, déantar iniúchadh ann freisin ar cibé an bhfuil fachtóirí aicme sóisialta agus ioncaim ‘traidisiúnta’, nó fachtóirí ‘nua’ a bhaineann le céimeanna sa tréimhse saoil agus rioscaí nua sóisialta thar gach grúpa, príomh-thiománaithe na bpatrún a chonacthas i mbrú eacnamaíoch.

Féach ar an bpáipéar ina iomláine (PDF 952 KB)

Last modified:12/05/2014
 

 Downloads