Táillí Sochair Cóireála iníoctha ón 28 Deireadh Fómhair 2017


Print page

CÓIREÁIL SÚL 2017

Scrúduithe

Gnáthscrúdú súl

Saor in aisce don Chustaiméir

Scrúdú Cuairte Baile, Teastas Dochtúra ag teastáil maidir le soghluaiseacht  

Saor in aisce don Chustaiméir

Scúdú le Leathadh  

Saor in aisce don Chustaiméir

Athscrúdú, nuair is gá go cliniciúil  

Saor in aisce don Chustaiméir; Uasmhéid de 3 athscrúdú i dtréimhse minicíochta  

Athscrúdú, le leathadh, nuair is gá go cliniciúil  

Saor in aisce don Chustaiméir;  Uasmhéid de 3 athscrúdú i dtréimhse minicíochta

Scrúdú liachta oftalmach lena n-áirítear Leathadh (radharceolaí amháin)  

Saor in aisce don Chustaiméir

Deisiúcháin  

Amharc Aonair Fadraoin (uair gach 2ú bhliain féilire)

€42.37

Aicme 1 saor in aisce don chustaiméir; Iarmhéid le híoc ag an gcustaiméir nuair nach bhfuil sceidealta

Amharc Aonair Léitheoireachta ( uair gach 2ú bhliain féilire)

€42.37

Aicme 1 saor in aisce don chustaiméir; Iarmhéid le híoc ag an gcustaiméir nuair nach bhfuil sceidealta

Fearais iomlána délionsa/lionsaí céimnitheacha (uair gach 2ú bhliain féilire)

€84.19

Aicme 1 saor in aisce don chustaiméir; Iarmhéid le híoc ag an gcustaiméir nuair nach bhfuil sceidealta

Deisiúcháin     

Lionsaí le Frámaí Féin    

Lionsa Amhairc Aonair Amháin Fadraoin/Léitheoireachta

€16.46

Aicme 1 saor in aisce don chustaiméir; Iarmhéid le híoc ag an gcustaiméir nuair nach bhfuil sceidealta

Dhá Lionsa Amhairc Aonair Fadraoin/Léitheoireachta

€32.94

Aicme 1 saor in aisce don chustaiméir; Iarmhéid le híoc ag an gcustaiméir nuair nach bhfuil sceidealta

Délionsa amháin

€37.43

Aicme 1 saor in aisce don chustaiméir; Iarmhéid le híoc ag an gcustaiméir nuair nach bhfuil sceidealta

Dhá Dhélionsa

€74.85

Aicme 1 saor in aisce don chustaiméir; Iarmhéid le híoc ag an gcustaiméir nuair nach bhfuil sceidealta

Frámaí le Lionsaí féin

€12.17

Aicme 1 saor in aisce don chustaiméir; Iarmhéid le híoc ag an gcustaiméir nuair nach b​hfuil sceidealta

Lionsaí Tadhail (an péire)

€42.37

Iarmhéid le híoc ag an gCustaiméir
CÓIREÁIL FIACLÓIREACHTA 2017

Scrúdú (uair amháin sa bhliain féilire)

Saor in aisce don Chustaiméir

Sciúradh agus snasú (uair amháin sa bhliain féilire)

€42.00

Iarmhéid, más ann dó, le híoc ag an gCustaiméir, suas go huasmhéid de €15 sa bhreis ar tháille na Rannóige 

Cóireáil Pheiridhéadach (nuair is gá go cliniciúil, uair amháin sa bhliain féilire)

€42.00

Iarmhéid le híoc ag an gCustaiméir.

CÓIREÁIL LEIGHIS & MÁINLIACH 2017

Áiseanna Éisteachta (2 áis laistigh de 4 bhliain féilire)

Leath an chostas a bhaineann le háis, suas go dtí uasmhéid de €500 in aghaidh na háise.

Lionsaí tadhaill ar chúinsí liachta  

Leath an chostais, suas go dtí uasmhéid de €500.

Deisiúcháin ar Áiseanna Éisteachta

Deisiúchán amháin in aghaidh na háise i dtréimhse minicíochta 4 bliana: 50% den chostas, suas go dtí uasmhéid de €100.

​​​​​
Last modified:09/11/2017