Sochar Cóireála - SW24


Print page
Is é is Sochar Cóireála ann ná scéim a fhéadfaidh ligean duit cáiliú dóibh seo a leanas:
  • Sochar na bhFiacla
  • Sochar na Súl
  • Lionsaí Tadhaill (ar chúiseanna leighis)
  • Áiseanna Éisteachta.

Sochar na bhFiacla
Cuimsíonn Sochar na bhFiacla scrúdú agus fáthmheas ar na fiacla.
 
Tabhair faoi deara:
Féadfaidh tú Sochar na bhFiacla a fháil i leith scrúduithe a dhéanfar i mballstáit eile den Aontas Eorpach (AE). Déan teagmháil le Rannóg an tSochair Chóireála sula dtaistealóidh tú, chun foirm iarratais agus sonraí de na méideanna a íocfaidh an Roinn a fháil.
 
Sochar na Súl
Ní chuimsíonn Sochar na Súl ach scrúdú ar na súile*.

* Ní íocann an Roinn as an gcostas a bhaineann le scrúdú ar na súile i dtaca le haonaid fístaispeána (VDU) amhail ríomhairí nó i dtaca le ceadúnais tiomána.

 
Tabhair faoi deara:
Féadfaidh tú Sochar na Súl a fháil i leith scrúduithe ar na súile a dhéanfar i mballstáit eile den AE. Déan teagmháil le Rannóg an tSochair Chóireála sula dtaistealóidh tú, chun foirm iarratais agus sonraí de na méideanna a íocfaidh an Roinn a fháil.
 
Lionsaí Tadhaill
Má tá gá agat le lionsaí tadhaill ar chúiseanna leighis, íocfaidh an Roinn as suas le leath an chostais, faoi réir ranníocaíochta seasta uasta, ar chuntar go mbeidh moladh ó dhochtúir agat.
 
Tabhair faoi deara:
Féadfaidh tú sochar a fháil i leith lionsaí tadhaill a cheannófar i mballstáit eile den AE, ar chuntar go mbeidh gá leis na lionsaí ar chúiseanna leighis. Déan teagmháil le Rannóg an tSochair Chóireála sula dtaistealóidh tú, chun foirm iarratais agus sonraí de na méideanna a íocfaidh an Roinn a fháil.
 
Áiseanna Éisteachta
Íocfaidh an Roinn as suas le leath an chostais a bhainfidh le háis éisteachta nó le deisiú ar áis éisteachta, faoi réir ranníocaíochta seasta uasta €500 i leith áise amháin agus €1,000 má tá gá agat le dhá áis.

Sula gceannófá d’áis éisteachta ba chóir duit deimhin a dhéanamh de gurb eol duit an méid a chaithfeá a íoc de bhreis ar do dheontas.

Is féidir an deontas seo a íoc le duine ag a bhfuil na ranníocaíochtaí ÁSPC is gá nó le cleithiúnaí aosaithe an duine sin.

Is féidir leat liosta cuideachtaí seirbhísí éisteachta a fháil ar ár láithreán gréasáin www.welfare.ie. Is féidir leat do dheontas áise éisteachta a úsáid má cháilíonn tú nuair a cheannaíonn tú áiseanna éisteachta uathu.

 
Tabhair faoi deara:
Féadfaidh tú sochar a fháil i leith áise(anna) éisteachta a cheannófar i mballstáit eile den AE. Déan teagmháil le Rannóg an tSochair Chóireála sula dtaistealóidh tú, chun foirm iarratais agus sonraí de na méideanna a íocfaidh an Roinn a fháil.
 
 
 
Last modified:24/04/2017
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí