Seirbh�s Mhear Shr�id Thom�is


Print page

T� modh mear curtha i bhfeidhm ag Oifig Leasa Sh�isialaigh Shr�id Thom�is chun d�ile�il le h�ilimh ar Shochar Cuardaitheora Poist agus ar �ilimh �irithe ar Li�ntas Cuardaitheora Poist. Custaim�ir ar bith a thagann isteach san oifig agus gach doicim�ad �bhartha ina seilbh aige/aici, cinnfear a (h)�ileamh ar an l� sin m�s amhlaidh nach g� aon fhiosr� n� aon imscr�d� eile.

Chun gur f�idir leat �ileamh a dh�anamh ag an oifig seo, agus leas a bhaint as an tseirbh�s mhear, seo na doicim�id a bheidh ag teast�il chun d�ile�il le d'iarratas.  

Sochar Cuardaitheora Poist (bunaithe ar rann�oca�ochta� �SPC)

Foirm iarratais UP1 chomhl�naithe

agus 3 dhoicim�ad �igeantach

  • Cruth�nas aitheantais (pas/cead�nas tiom�na/leagan fada den teastas breithe)
  • Cruth�nas ar do sheoladh (bille f�ntais/comhaont� �asca�ochta/r�iteas morg�iste)
  • Cruth�nas ar scor fosta�ochta (P45/litir � fhost�ir)

agus ceann ar bith d�obh seo a leanas a bhaineann le do ch�s f�in

  • Sonra� d�aon fhosta�ocht �c�ideach
  • Sonra� thuilleamh do ch�ile/do ph�irtn�ara sibhialta/do chomhch�naitheora � fhosta�ocht (3 dhuill�n p� le deireanas)
  • M� rinneadh iomarca�ocht ort � sonra� na h�oca�ochta iomarca�ochta ioml�na a fuair t�
  • M� t� t� leagtha as go sealadach � litir � d�fhost�ir � r� sin
  • M� laghda�odh d�uaireanta oibre � litir � d�fhost�ir � r� sin
  • M� t� t� d�reach tar �is c�rsa col�iste a chr�ochn� � litir �n gcol�iste ag deimhni� d�ta deiridh an ch�rsa agus ag deimhni� gur chr�ochnaigh t� an c�rsa
  • M� t� t� 18 mbliana d�aois agus d�reach tar �is an scoil a fh�g�il � litir �n scoil a dheimhneoidh an d�ta deiridh freastail a bh� agat. M� rinne t� an Ardteistim�ireacht le deireanas beidh litir uait a thaispe�nfaidh an d�ta ar a ndearna t� an scr�d� deiridh.

N�ta: N� ghlacfar le h�ileamh � do dhalta� Ardteistim�ireachta go dt� 3 mh� tar �is dh�ta an scr�daithe deiridh.

Li�ntas Cuardaitheora Poist (de r�ir T�st�la Acmhainne)

Na doicim�id a liosta�tear thuas don Sochar Cuardaitheora Poist mar aon le

Fi� muna bhfuil gach doicim�ad agat ba cheart �ileamh a dh�anamh anois, �s rud � gur f�idir na doicim�id a shol�thar ar dh�ta n�os d�ana�.

Last modified:18/02/2011
 

 Ábhair Ghaolmhara

 
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img