Ard-Rúnaí na Roinne Coimirce Sóisialaí - Niamh O'Donoghue


Print page

The Director General, Ms. Niamh O'Donoghue

Ms. Niamh O'Donoghue
Ard-Rúnaí na Roinne Coimirce Sóisialaí,
 Áras Mhic Dhiarmada,
Sráid an Stórais, Baile Átha Cliath 1.


Chuaigh Niamh O’Donoghue isteach sa Roinn Talmhaíochta mar EO i 1979. D’aistrigh sí go dtí an Roinn Sláinte i 1986 agus uaithi sin, d’aistrigh sé go dtí Oifig na Státseirbhíse agus na gCoimisinéirí um Cheapacháin Áitiúla i 1995. Sa bhliain 2001, chuaigh sí isteach in Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim mar Rúnaí Cúnta, áit a raibh sí mar cheannaire ar an Rannóg Acmhainní Daonna ar feadh roinnt blianta, sular aistríodh í go dtí Réigiún na Teorann, Lár Tíre agus an Iarthair i lár 2007.

Chaith sí tréimhse mar bhall de Bhord na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí ó 2004 go dtí 2007 agus tá sí mar chathaoirleach i láthair na huaire ar Ghréasán Bainistíochta Athraithe na Státseirbhíse.
 
Tháinig Niamh isteach sa Roinn seo mar Ard-Stiúrthóir i Nollaig 2007 agus ceapadh í ina hArd-Rúnaí in Iúil 2010.
 
Is as Baile Átha Cliath di ó dhúchas agus oileadh í i gClochar an Chreidimh Naofa, Cluain Tarbh. Tá bunchéim aici ón FR (An Foras Riaracháin) agus tá máistreacht aici ó Ollscoil Keele, chomh maith le MSc (Mgt) ó Choláiste na Tríonóide. 

Last modified:24/02/2015
 

 Ábhair Ghaolmhara

 
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img