An Sprioc Shóisialta Náisiúnta um laghdú na bochtaineachta


Print page

Ardmhian bhunúsach an tsochaí Éireannaigh is ea bochtaineacht a laghdú agus, ar deireadh, í a dhíothú, agus is gealltanas de chuid Rialtas na hÉireann é seo.

Tar éis athbhreithniú cuimsitheach ar sprioc na bochtaine sa Phlean Gníomhaíochta Náisiúnta um Chuimsiú Sóisialta 2007-2016, d’aontaigh an Rialtas an sprioc náisiúnta shóisialta um bochtaineacht a laghdú (é athainmithe) a athbhreithniú agus a fheabhsú.

Is é an Sprioc Náisiúnta Shóisialta um Bochtaineacht a Laghdú bochtaineacht chomhsheasmhach a laghdú go dtí 4% faoi 2016 (sprioc eatramhach) agus godtí 2% nó níos lú ná sin faoi 2020, ó ráta bonnlíne de 6.2% in 2010. Ghlac an Straitéis Eorpach 2020 sprioc bhochtaineachta d’fhonn 20 milliún duine ar a laghad a thabhairt as baol na bochtaineachta nó an eisiaimh faoi 2020 (le 2010 mar bhliain bhonnlíne). Ceanglaítear an Bhallstáit spriocanna náisiúnta a fhreagraíonn ar a chéile chun críocha sprioc an AE a chomhlíonadh, ag úsáid táscairí náisúnta nó táscairí AE na bcohtaineachta. Cabhróidh Éire le sprioc bochtaineachta an AE a bhaint amach faoi Eoraip 2020 trí 200,000 duine a thabhairt as baol na bochtaineachta nó an eisiaimh faoi 2020, as bonnlíne 2010. Tá dhá fho-sprioc náisiúnta d'fhonn bochtaineacht i measc páistí agus teaghlach atá amuigh as obair a laghdú. Aithníodh an dá ghrúpa seo mar ghrúpaí ar gá leo aird ar leith a thabhairt orthu agus beartas á cheapadh mar gheall ar bhaol níos airde na bochtaineachta comhsheasmhach agus a dtábhacht i dtéarmaí an bheartais fhoriomlán shóisialta agus eacnamaíochta. Úsáidfear táscairí breise chun monatóireacht a dhéanamh ar dhul chun cinn na sprice agus neartófar monatóireacht agus cur chun feidhme na sprice.

Last modified:18/12/2012
 

 Application Forms

 
 

 Downloads