Tacaí atá ar fáil do dhaoine ar íocaíocht do Lucht Cuardaigh Fostaíochta - SW126


Print page

  

Cad a tharlaíonn má fhaighim tréimhse ghearr oibre nó cúrsa gearr oiliúna?

Má dhéanann tú díshíniú as an mBeochlár chun dul i mbun oibre nó chun dul ar chúrsa gearr oiliúna (ar feadh tréimhse nach mó ná 12 sheachtain), ní dhúnfar d’éileamh. Ní mór duit é a chur in iúl do do Lárionad Intreo áitiúil nó d’Oifig Leasa Shóisialaigh áitiúil sula rachaidh tú i mbun na hoibre nó i mbun an chúrsa. Mura ndéantar amhlaidh, cuirfear moill ar d’éileamh a fháil ar ais ar bhonn íocaíochta.

Last modified:10/10/2016