Tacaí atá ar fáil do dhaoine ar íocaíocht do Lucht Cuardaigh Fostaíochta - SW126


Print page

 

Liúntas Gearrthréimhseach Fiontraíochta

Tugann an Liúntas Gearrthréimhseach Fiontraíochta tacaíocht duit más mian leat do ghnó féin a chur ar bun. Chun cáiliú don liúntas seo, ní mór Sochar do Lucht Cuardaigh Fostaíochta a bheith á fháil agat. Cuirtear an Liúntas in áit do Shochair do Lucht Cuardaigh Fostaíochta trína mhacasamhail de mhéid airgid a íoc gach seachtain. Má fhaomhtar é, beidh an liúntas seo iníoctha go ceann na coda eile de d’éileamh ar Shochar do Lucht Cuardaigh Fostaíochta.

Liúntas Fiontraíochta um Fhilleadh ar Obair

Ligeann an íocaíocht seo dóibh siúd atá dífhostaithe le fada a n-íocaíocht leasa shóisialaigh a choimeád le linn dóibh gnó a chur ar bun.

Féadfaidh tú d’íocaíocht leasa shóisialaigh iomlán a fháil sa chéad bhliain agus trí cheathrú den íocaíocht a fháil sa dara bliain.

Chun cáiliú don liúntas, ní mór do Chuideachta Forbartha Comhtháite Áitiúla nó do Chásoifigeach an gnó a chuireann tú ar bun a fhaomhadh i scríbhinn roimh ré, agus ní mór ceann de na híocaíochtaí cáiliúcháin a bheith á fháil agat le 12 mhí anuas ar a laghad.

Last modified:10/10/2016