Tacaí atá ar fáil do dhaoine ar Íocaíocht Chuardaitheora Poist - SW126


Print page
 • 1  Réamhrá 
 • Íocaíocht Chuardaitheora Poist
 • Tacaí Fostaíochta
 • Tacaí do dhaoine atá ag filleadh ar obair/ag lorg oibre
 • Tacaí Fiontraíochta
 • Tacaí Oiliúna
 • Sochair Eile agus Sochair Thánaisteacha

 •  

  Liúntas Gearrthréimhseach Fiontraíochta

  Tugann an Liúntas Gearrthréimhseach Fiontraíochta tacaíocht duit más mian leat do ghnó féin a chur ar bun. Chun cáiliú don liúntas seo, ní mór Sochar Cuardaitheora Poist a bheith á fháil agat. Cuirtear an Liúntas in áit do Shochair Chuardaitheora Poist trína mhacasamhail de mhéid airgid a íoc gach seachtain. Má fhaomhtar é, beidh an liúntas seo iníoctha go ceann na coda eile de d’éileamh ar Shochar Cuardaitheora Poist.

  Liúntas Fiontraíochta um Fhilleadh ar Obair

  Ligeann an íocaíocht seo dóibh siúd atá dífhostaithe le fada a n-íocaíocht leasa shóisialaigh a choimeád le linn dóibh gnó a chur ar bun.

  Féadfaidh tú d’íocaíocht leasa shóisialaigh iomlán a fháil sa chéad bhliain agus trí cheathrú den íocaíocht a fháil sa dara bliain.

  Chun cáiliú don liúntas, ní mór do Chuideachta Forbartha Áitiúla an gnó a chuireann tú ar bun a mholadh agus ní mór do Chásoifigeach an gnó sin a fhaomhadh i scríbhinn roimh ré, agus ní mór Liúntas Cuardaitheora Poist, nó Sochar Cuardaitheora Poist (maille le bunteidlíocht ar Liúntas Cuardaitheora Poist) a bheith á fháil agat le 9 mí anuas ar a laghad nó ceann eile de na híocaíochtaí cáiliúcháin a bheith á fháil agat le 12 mhí anuas ar a laghad.

Last modified:03/07/2017