Taca� do dhaoine faoi mh�chumas at� ag filleadh ar an oideachas n� ar an bhfosta�ocht


Print page

Rann�ga na mBileog

M�s mian leat c�ili� le haghaidh na Sc�ime Dreasachta Post (�SPC) d'Fhost�ir�, n� m�r don phost a chrutha�onn t� agus an duine a fhosta�onn t� crit�ir �irithe a chomhl�onadh araon. Fad is at� t� ag fanacht le bheith formheasta le haghaidh na sc�ime, ba ch�ir duit na gn�thn�sanna imeachta �oca�ochta �SPC fosta� agus fost�ra a lean�int.

N� m�r don duine at� � f(h)ost� agat a bheith ag f�il ceann amh�in de na h�oca�ochta� leasa sh�isialaigh seo a leanas ar feadh tr�imhse 6 mh� ar a laghad (156 l�);

  • Sochar do Lucht Cuardaigh Fosta�ochta
  • Li�ntas do Lucht Cuardaigh Fosta�ochta
  • �oca�ocht Teaghlaigh Aontuismitheora
  • Li�ntas M�chumais

T� am a chaitear ar JobBridge n� ar an gCl�r Socr�ch�n Oibre inr�ofa chomh maith chun cr�ocha c�ilitheachta. D'fh�adfadh duine c�ilithe a bheith fostaithe go d�reach � cheachtar de na sc�imeanna seo, chomh luath is a bheadh crit�ir �igeantacha an 156 l� comhl�onta aige/aici.

D'fh�adfadh am a chaithf� ar ch�rsa gearr oili�na at� � riar ag SOLAS a bheith san �ireamh le haghaidh na tr�imhse c�ilith�. N� m�r teidl�ocht i leith ceann amh�in de na sc�imeanna thuas a bheith athbhunaithe sula dtosa�tear ag gabh�il d'fhosta�ocht.

Is g� go mbeidh an post:

  • Nua agus ina phost breise
  • Ar feadh 30 uair sa tseachtain ar a laghad
  • Ag maireacht�il ar feadh s� mh� ar a laghad
  • Ag �oc �osph�
Last modified:31/01/2013