Tacaí atá ar fáil do dhaoine arÍocaíocht Chuardaitheora Poist - SW126


Print page

Chun cáliú d’íocaíocht chuardaitheora poist, ní mór duit a bheith dífhostaithe, i gcumas oibre, ar fáil chun obair lánaimseartha a dhéanamh agus dáiríre ar lorg oibre. Ní mór duit é a chur in iúl don Roinn:

  • má fhaigheann tú obair nó mura mbíonn tú ar fáil a thuilleadh chun dul i mbun oibre,
  • má thagann athruithe ar bith ar d’ioncam, d’acmhainn nó ar ioncam nó acmhainn do chéile, do pháirtnéara shibhialta nó do chomhchónaitheora,
  • má thagann athruithe eile ar bith ar do dhálaí,
  • má bhíonn sé de rún agat nó ag do chleithiúnaithe an tír a fhágáil,
  • má thosaíonn tú nó do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir cúrsa staidéir, oideachais nó oiliúna.
Last modified:03/07/2017