Tacaí atá ar fáil do dhaoine ar íocaíocht do Lucht Cuardaigh Fostaíochta - SW126


Print page

 

Chun cáliú d’íocaíocht do lucht cuardaigh fostaíochta, ní mór duit a bheith dífhostaithe, i gcumas oibre, ar fáil chun obair lánaimseartha a dhéanamh agus dáiríre ar lorg oibre. Ní mór duit é a chur in iúl don Roinn:

  • má fhaigheann tú obair nó mura bhfuil tú ar fáil a thuilleadh chun dul i mbun oibre,
  • má thagann athruithe ar bith ar d’ioncam, d’acmhainn nó ar ioncam nó acmhainn do chéile, do pháirtnéara shibhialta nó do chomhchónaitheora,
  • má thagann athruithe eile ar bith ar do dhálaí,
  • má tá de rún agat nó ag do chleithiúnaithe an tír a fhágáil,
  • má thosaíonn tú nó do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir cúrsa staidéir, oideachais nó oiliúna.
Last modified:10/10/2016