Liúntas Forlíontach Leasa


Print page

Liúntas Forlíontach Leasa

Ceapadh an Scéim Náisiúnta Breosla chun cuidiú le teaghlaigh a bhraitheann ar íocaíochtaí fadtéarmacha leasa shóisialaigh nó ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus nach bhfuil ar a gcumas a gcostais téimh féin a íoc. Ní féidir le teaghlach ach Liúntas Breosla amháin a fháil.

Bunliúntas Leasa Forlíontach

Liúntas seachtainiúil is ea an Bunliúntas Leasa Forlíontach a íoctar le daoine nach bhfuil dóthain acmhainne acu chun freastal dá riachtanais agus do riachtanais a n-aosach cáilithe nó aon pháistí cáilithe.

Forlíonadh Cíosa

Má tá sé deacair ort an cíos a íoc agus go bhfuil íocaíocht leasa shóisialaigh nó íocaíocht de chuid Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte á fáil agat, d'fhéadfadh sé go gcáileofá d'Fhorlíonadh Cíosa.

Forlíonadh Ús Morgáiste

Má tá sé deacair ort an morgáiste a íoc agus go bhfuil íocaíocht leasa shóisialaigh nó íocaíocht de chuid Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte á fáil agat, d'fhéadfadh sé go gcáileofá d'Fhorlíonadh Ús Morgáiste.

Íocaíocht um Riachtanais Eisceachtúla

Má tá tú ag fáil íocaíocht leasa shóisialaigh nó íocaíocht de chuid Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, d'fhéadfadh sé go gcáileofá d'íocaíocht aon uaire chun freastal do riachtanas eisceachtúil. Níl aon teidlíocht uathoibríoch ar an íocaíocht seo. Cinneann Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte gach iarratas bunaithe ar imthosca áirithe an cháis. Clúdaíonn íocaíocht um Riachtanais Eisceachtúla caitheamh eisceachtúil riachtanach aon uaire nach mbeadh súil go réasúnta go bhféadfá a chlúdach as d'ioncam seachtainiúil.

Íocaíocht um Riachtanais Phráinneacha

Is gnáthach Íocaíochtaí um Riachtanais Phráinneacha a dhéanamh i gcás riachtanais láithreacha ar nós bia agus éadaí díreach tar éis dóiteáin nó tuile. Ag brath ar chúinsí do cháis, d'fhéadfadh sé go mbeadh ort cuid nó an t-iomlán a aisíoc, mar shampla má tá tú ag obair nó má réitigh tú éileamh árachais.

Forlíonadh Cothaithe

Féadfaidh duine ar bith atá ag fáil íocaíocht Leasa Shóisialaigh nó íocaíocht ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus ar ordaigh an dochtúir aiste bia speisialta dóibh i ngeall ar riocht míochaine sonraithe, agus nach leor a n-acmhainne chun freastal dá riachtanais, cáiliú le haghaidh forlíonadh cothaithe faoin scéim liúntas leasa forlíontach.
 

Liúntas Éadaí agus Coisbhirt don Scoilbhliain Nua

Ceapadh an liúntas chun cabhrú le costas éide scoile agus coisbheart páistí scoile a íoc ag tús na scoilbhliana. Is í Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte atá i mbun na scéime agus bíonn sé i bhfeidhm ó thús mhí an Mheithimh go deireadh mhí Mheán Fómhair gach bliain.

Scéim na mBéilí Scoile

Soláthraíonn Scéim na mBéilí Scoile a oibríonn an Roinn Coimirce Sóisialaí maoiniú chun seirbhísí bia a sholáthar do pháistí scoile faoi mhíbhuntáiste trí Scéim na mBéilí Scoile Uirbeacha i gcás bunscoileanna agus Scéim na mBéilí Scoile (Tionscadail Áitiúla) neamhreachtúil.

Scéim Chúnaimh Dhaonnachta

Mar gheall ar an scrios millteach atá fulaingthe ag daoine i bpáirteanna go leor den tír ó na tuilte le gairid, tá suim airgid, €10 milliún i dtosach, curtha i leith chiste do Scéim Chúnaimh Dhaonnachta ag an Rialtas. Tá an Scéim á riar ag Seirbhís Leasa Pobail Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte thar ceann na Roinne Gnóthaí Sóisialta agus Teaghlaigh.

Last modified:03/08/2012
 

 Ábhair Ghaolmhara

 
 

 Íoslódáilí

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img