Coinníoll Gnáthchónaithe - SW 108


Print page

 

Más náisiúnach an LEE (Nóta 1) thú agus más féidir thú a mheas mar oibrí imirceach an AE, beidh tú i dteideal an Liúntais Leasa Fhorlíontaigh faoi na coinníollacha céanna agus a bhaineann le náisiúnaigh na hÉireann. Chun go measfar mar oibrí imirceach an LEE thú, ní foláir nó go bhfuil tú nó go raibh tú i bhfíorfhostaíocht in Éirinn.

Má tá tú as obair, ní féidir thú a mheas mar oibrí imirceach an LEE ach má chomhlíonann tú coinníollacha eile, mar shampla a bheith cláraithe le hAonad Gníomhachtúcháin d’Oifige Áitiúla Intreo mar chuardaitheoir poist, a bheith ag glacadh páirte sa ghairmoiliúint nó gan a bheith in ann obair a dhéanamh de dheasca breoiteachta sealadaí.

Nóta 1:Féach liosta thíortha an LEE.


Chun a thuilleadh eolais ar sheirbhísí leasa shóisialaigh a fháil agus chun foirmeacha iarratais a fháil, logáil isteach ar to www.welfare.ie nó bain feidhm as seirbhís na dteachtaireachtaí téacs.Is féidir leat an fhoirm HRC 1 a íoslódáil ó www.welfare.ie.

Last modified:19/05/2015