Pinsean Stáit (Neamh-Ranníocach) - SW 116


Print page

  

Is éard atá sa Phinsean Stáit (Neamh-Ranníocach) ná íocaíocht faoi réir tástála acmhainne do dhaoine atá 66 bliana d’aois nó os a chionn sin nach gcáilíonn don Phinsean Stáit (Ranníocach) de bhun a dtaifid árachais shóisialaigh. Is cóir duit iarratas a dhéanamh ar an íocaíocht seo 3 mhí sula sroichfidh tú 66 bliana d’aois.

Last modified:27/10/2016