Socruithe le haghaidh Lá Saoire Bainc na Bealtaine 2018


Print page
Untitled Document

Uaireanta Oscailte Oifige
 

Beidh gach Oifig de chuid na Roinne dúnta ar Lá Saoire Bainc Dé Luain, an 7 Bealtaine 2018.
 

Nóta: Beidh gach Oifig an Phoist dúnta ar Lá Saoire Bainc Dé Luain, an 7 Bealtaine 2018.

Socruithe Sínithe do Chustaiméirí Cuardaitheora Poist
Ní bheidh ar Chustaiméirí Cuardaitheora Poist síniú atá in ainm is síniú ag a nOifig Intreo/Leasa Shóisialaigh áitiúil Dé Luain, an 7 Bealtaine 2018.  Beidh gnáthshocruithe sínithe i gceist don chuid eile den tseachtain.
 

Socruithe Íocaíochta

Íocaíocht trí Oifig an Phoist - (Aistriú Leictreonach Faisnéise (EIT))
Féadtar íocaíochtaí atá le déanamh Dé Luain, an 7 Bealtaine a bhailiú ó Dé Sathairn, an 5 Bealtaine ar aghaidh. Tabhair faoi deara, le do thoil, d’fhéadfadh Oifig an Phoist dúnadh ag am lóin Dé Sathairn, an 5 Bealtaine agus b’fhéidir nach n-osclófar í go dtí Dé Máirt, an 8 Bealtaine.

Ríomhaistriú Airgid - Íocaíocht go díreach isteach i gcuntas in institiúid airgeadais
Íocfar íocaíochtaí atá le déanamh Dé Luain, an 7 Bealtaine Dé hAoine, an 4 Bealtaine 2018.
Íocfar íocaíochtaí ríomhaistrithe airgid (EFT) do Chuardaitheoirí Poist Ócáideacha, atá in ainm is bheith íoctha Dé Máirt, an 8 Bealtaine Dé Céadaoin, an 9 Bealtaine.

Last modified:04/05/2018