Measúnacht tionchair shóisialta ar na bearta leasa agus cánach ioncaim i gCáinaisnéis 2018


Print page

Tíolactar sa mhionteagasc seo measúnacht tionchair shóisialta ar na príomhbhearta leasa agus cánach i gCáinaisnéis 2018. Cuimsítear sa mhionteagasc an méadú ar an bpá íosta náisiúnta agus na teorainneacha athbhreithnithe cíosa i dtaca le híocaíochtaí tacaíochta tithíochta. Cuimsítear Bónas na Nollag is iníoctha i Mí na Nollag 2017 freisin.

Modheolaíocht ar bhonn fianaise is ea an mheasúnacht tionchair shóisialta ina measúnaítear éifeachtaí dóchúla na mbeartas ar ioncaim líonta tí, ar theaghlaigh, ar bhochtaineacht agus ar an teacht ar fhostaíocht.

D’ullmhaigh an Roinn Coimirce Sóisialaí an mheasúnacht. Bunaítear í ar an tsamhail mhicrionsamhlúcháin chánach/leasa SWITCH arna forbairt ag an Institiúid um Thaighde Eacnamaíochta agus Sóisialta.

Is ar an Roinn Coimirce Sóisialaí amháin atá an fhreagracht as an anailís.

​​​​Íoslódáil anseo.​

Last modified:02/02/2018