An Binse Leasa Sh�isialaigh - Comhalta� den Bhord


Print page

 

An Binse Leasa Sh�isialaigh - Comhalta� den Bhord
Ainm an Chomhalta Nominated by D�ta Ceapach�in D�ta �aga
Mr. Colin Walker
(Cathaoirleach)
An tAire Coimirce S�isiala� 05/10/2009 04/10/2012
Mr. Michael Carr C�naidhm Ghn�lachta� agus Fhost�ir� na h�ireann 05/10/2009 04/10/2012
Mr. Patrick Pierce C�naidhm Ghn�lachta� agus Fhost�ir� na h�ireann 05/10/2009 04/10/2012
Mr. Fergus Whelan Comhar Ceardchumann na h�ireann 05/10/2009 04/10/2012
Ms. Chris Rowland Comhar Ceardchumann na h�ireann 24/10/2011 04/10/2012

Ceapadh comhalta� an cathaoirleach agus gn�th-3 ar 5 Deireadh F�mhair, 2009. Ceapadh comhalta amh�in ar an 24/10/2011

T� gach ceapach�in le hathnuachan ar an 4� Deireadh F�mhair 2012.

T�ILL� IN�OCTHA LEIS AN BHAILL AN CHATHAOIRLIGH AGUS AN BINSE

 

Cathaoirleach
R�ta� i bhfeidhm � 1 Me�n F�mhair, 2009
Cur s�os ar an T�ille R�ta�
In aghaidh an lae su�
�488.11
Comhdh�il (Cruinni�) T�ille
�73.44

 

Comhalta�
R�ta� i bhfeidhm � 1 Me�n F�mhair, 2009
Cur s�os ar an T�ille Rate
In aghaidh an lae su�
�136.71
Comhdh�il (Cruinni�) T�ille
�68.36

 

R�ta� Coth� � gach comhalta�.
�ifeachtach � 5 M�rta, 2009
Thar O�che Laeth�il (5 - 10 Uaire) laeth�il (Thar 10 Uaire)
�108.99
�13.71
�33.61

 

R�ta� M�le�iste M�tair � gach comhalta�.
�ifeachtach � 5 M�rta, 2009
M�le�iste Oifigi�il i mbliain f�ilire Toilleadh innill suas go dt� 1200 CC Toilleadh innill 1200 - 1500C.C. Toilleadh innill 1501 C.C.agus suas
Suas go dt� 6,437km
39.12 Cent
46.25 Cent
59.07 Cent
6,438km agus os a chionn
21.22 Cent
23.62 Cent
28.46 Cent

Is iad costais taistil in�octha bunaithe ar an gcine�l iompair a �s�id, ie gluaiste�n, tacsa�, traein bhus, n� eitilte. Nuair a �s�ideann ball aici / aige charr f�in do r�ta� m�le�iste at� in�octha de r�ir treoirl�nte at� bunaithe ar ghn�th CC de charr.

Last modified:14/02/2013
 

 Ábhair Ghaolmhara

 
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img