R�ta� Leasa Sh�isialaigh don bhliain 2012


Print page
�oca�ochta� �rachais Sh�isialta
Uasr�ta� Seachtaini�la R�ta Pearsanta sa tSeachtain Li�ntas i leith Aosach C�ilithe R�ta Linbh
     Reatha 2012 Reatha 2012     
Pinsean St�it (Rann�oca�och) (Aistri�)
    
Faoi 80 bliain d�aois
�230.30 �230.30 �153.50 ( N�ta1) �153.50 ( N�ta 1) �29.80
80 bliain d�aois agus le cois
�240.30 �240.30 �206.30 ( N�ta 2) �206.30 ( N�ta 2) �29.80
Pinsean Baintr� (Fir), Pinsean Ph�irtn�ir Shibhialta Mharthanaigh (Rann�ocach) Pinsean/Sochar Banch�ile Thr�igthe
    

Faoi 66 bliain d�aois

�193.50 �193.50      �29.80
idir 66 agus 79 bliain d�aois
�230.30 �230.30      �29.80
80 bliain d�aois agus le cois
240.30 �240.30      �29.80
Pinsean Easl�ine
    
Faoi 65 bliain d�aois
�193.50 �193.50 �138.10 ( N�ta 1) �138.10 ( N�ta 1) �29.80
65 bliain d�aois
�230.30 �230.30 �206.30 ( N�ta 2) �206.30 ( N�ta 2) �29.80
Sochar C�ram�ra/Li�ntas S�orfhreastail
�205.00 �205.00      �29.80
Sochar M�chumais
�219.00 �219.00          
Sochar Cuardaitheora Poist/Sl�inte agus S�bh�ilteachta/D�obh�la
�188.00 �188.00 �124.80 �124.80 �29.80
Sochar B�is
    
Faoi 66 bliain d�aois
�218.50 �218.50      �29.80
idir 66 agus 79 bliain d�aois
�234.70 �234.70      �29.80
80 bliain d�aois agus le cois
�244.70 �244.70      �29.80

�oca�ochta� �rachais Sh�isialta
Uasr�ta� Seachtaini�la R�ta Pearsanta sa tSeachtain Li�ntas i leith Aosach C�ilithe R�ta Linbh
Reatha 2012 Reatha 2012     
Pinsean St�it (Neamhrann�oca�och)
    
idir 66 agus 79 bliain d�aois
�219.00 �219.00 �144.70 �144.70 �29.80
80 bliain d�aois agus le cois
�229.00 �229.00           �29.80

Li�ntas C�ram�ra

    

Faoi 66 bliain d�aois

�204.00 �204.00      �29.80
66 bliain d�aois agus le cois
�239.00 �239.00      �29.80
Pinsean na nDall
�188.00 �188.00 �124.80 �124.80 �29.80
Pinsean Baintr� (Fir)/P�irtn�ra Shibhialta Mharthanaigh (N�rann�ocach) �188.00 �188.00          
Li�ntas Banch�ile Thr�igthe/Banch�ile Phr�os�naigh �188.00 �188.00              
�oca�ocht Teaghlaigh Aontuismitheora �188.00 �188.00           �29.80
Li�ntas R�amhscoir/M�chumais �188.00 �188.00 �124.80 �124.80 �29.80
Li�ntas Leasa Forl�ontach �186.00 �186.00 �124.80 �124.80 �29.80
Li�ntas Cuardaitheora Poist �188.00 �188.00 �124.80 �124.80 �29.80
C�namh Feirme �188.00 �188.00 �124.80 �124.80 �29.80

Li�ntais Eile Leasa Sh�isialaigh
     R�ta Pearsanta sa tSeachtain
     Reatha 2012
Sochar M�ithreachais/Ucht�la � �osr�ta �217.80 �217.80
�oca�ocht Chaomhn�ra (Rann�oca�och)/(Neamhrann�ocach) �161.00 �161.00

N�ta1: d�ibh si�d at� faoi bhun 66 bliain

N�ta2: d�ibh si�d at� 66 bliain d�aois agus le cois

R�ta M�os�il Sochar Linbh
L�on na Leana� R�ta Reatha R�ta 2012
Leanbh amh�in
�140.00
�140.00
2 leanbh
�280.00
�280.00
3 leanbh
�447.00
�428.00
4 leanbh
�624.00
�588.00
5 leanbh
�801.00
�748.00
6 leanbh
�978.00
�908.00
7 leanbh
�1,155.00
�1,068.00
8 leanbh
�1,332.00
�1,228.00

Forl�onadh Ioncaim Teaghlaigh
An L�on Teaghlaigh Teorainn Reatha Ioncaim Teorainn Ioncaim 2012
Leanbh amh�in
�506.00
�506.00
2 leanbh
�602.00
�602.00
3 leanbh
�703.00
�703.00
4 leanbh
�824.00
�824.00
5 leanbh
�950.00
�950.00
6 leanbh
�1,066.00
�1,066.00
7 leanbh
�1,202.00
�1,202.00
8 leanbh +
�1,298.00
�1,298.00
Bun�far leibh�al an Fhorl�onta Ioncaim Teaghlaigh, mar is gn�ch, ar 60% den ghannchion idir an glanioncam seachtaini�il agus an tairseach ioncaim at� i bhfeidhm i gc�s ioncam seachtaini�il teaghlaigh.
Last modified:05/12/2011
 

 Ábhair Ghaolmhara

 
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img