�oca�ochta� Leasa Sh�isialaigh agus C�rsa� C�nachais


Print page

D'fh�adfadh c�in a bheith le h�oc ar na h�oca�ochta� leasa sh�isialaigh seo a leanas. N� bhaineann an Roinn Coimirce S�isiala� aon ch�in ag an bhfoinse.  Ba cheart gach ceist mar gheall ar do dhliteanas c�nach a chur ar fhoireann d�oifig ch�nach �iti�il.

�oca�ochta� Leasa Sh�isialaigh ar a ndlitear c�in


�oca�ochta� �rachais Sh�isialta

 • Sochar Breoiteachta
 • Sochar Cuardaitheora Poist
 • Sochar C�ram�ra
 • Pinsean St�it (Rann�oca�och)
 • Pinsean St�it (Athr�)
 • Pinsean Baintr�, Baintr� Fir n� Ph�irtn�ara Sibhialta Mharthanaigh (Rann�ocach)
 • Li�ntas Caomhn�ra (Rann�ocach)
 • Pinsean Easl�ine

Sochair Dh�obh�la Ceirde

 • Sochar D�obh�la
 • Pinsean M�chumais
 • Sochar B�is
 • Forl�onadh M�chumais
 • Li�ntas S�orfhreastail

�oca�ochta� C�naimh Sh�isialta

 • Pinsean St�it (Neamhrann�oca�och)
 • �oca�ocht Teaghlaigh Aon-Tuismitheora
 • Pinsean Baintr�, Baintr� Fir n� Ph�irtn�ara Sibhialta Mharthanaigh (Neamhrann�ocach)
 • Pinsean Caomhn�ra (Neamhrann�ocach)
 • Pinsean na nDall
 • Li�ntas C�ram�ra

�oca�ochta� Eile

 • An Cl�r Seirbh�s� Pobail
 • Sc�im Sh�isialta na Tuaithe  (RSS)
 • T�s � An Tionscnamh Socr�ch�in Oibre Pobail
 • An Cl�r Tionscnaimh Post
 • Fosta�ocht Pobail (CE)

�oca�ochta� Leasa Sh�isialaigh nach ndlitear c�in orthu

�oca�ochta� �rachais Sh�isialta

 • Sochar M�ithreachais
 • Sochar Ucht�la
 • Sochar Sl�inte agus S�bh�ilteachta
 • Deontas M�ala

Sochair Dh�obh�la Ceirde

 • Aisce Mh�threorach

�oca�ochta� C�naimh Sh�isialta

 • Li�ntas Cuardaitheora Poist
 • C�namh Feirme
 • Li�ntas R�amhscoir
 • Li�ntas M�chumais
 • Forl�onadh Ioncam Teaghlaigh
 • Li�ntas Leasa Forl�ontach
 • Sochar Linbh
 • Deontas C�raim Sosa

�oca�ochta� Eile

 • Sochair Theaghlaigh
 • Li�ntas Breosla
Last modified:13/02/2012
 

 Íoslódáilí

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img