Social Inclusion Monitor


Print page

Is é cuspóir an Mhonatóra um Chuimsiú Sóisialta tuairisciú go hoifigiúil ar an dul chun cinn atá déanta i dtreo na sprice sóisialta náisiúnta maidir le laghdú na bochtaineachta, lena n-áirítear na fo-sprice maidir le bochtaineacht leanaí agus ar pháirt na hÉireann maidir le baint amach na sprice maidir le bochtaineacht faoi Eoraip 2020. Cuireann sé faisnéis ar fáil freisin ar na táscairí tacaíochta maidir le bochtaineacht agus eisiamh sóisialta.

Tagraíonn an Monatóir seo don bhliain 2013, dá bhfuil na sonraí is déanaí ó Shuirbhé na Príomh-Oifige Staidrimh ar Ioncam agus Dálaí Maireachtála (a foilsíodh i mí Eanáir 2015) ar fáil ina leith agus ó Eurostat (Feabhra 2015). Táthar ag súil go mbeidh sonraí na bliana 2014 níos tráthúla.

Last modified:13/05/2015
 

 Related Topics