Na Seirbhísí atá ar Fáil in Oifig Áitiúil Leasa Shóisialaigh Bhaile Brigín


Print page

Glactar le héilimh nua agus cuirtear faisnéis ar fáil in Oifig Áitiúil Leasa Shóisialaigh Bhaile Brigín ach is dona linn nach féidir gach seirbhís a chur ar fáil do chustaiméirí Bhaile Brigín in áitreabh Shráid an Mhuilinn.

 

Seo a leanas na seirbhísí atá ar fáil in Oifig Áitiúil Leasa Shóisialaigh Bhaile Brigín

 

 • Éilimh nua ar Shochar Cuardaitheora Poist, Liúntas Cuardaitheora Poist agus Íocaíocht Teaghlach Aontuismitheora a ghlacadh agus a údarú.
 • Ceisteanna mar gheall ar Shochar Cuardaitheora Poist, ar Li�ntas Cuardaitheora Poist agus ar an Íocaíocht Teaghlaigh Aontuismitheora atá ar feitheamh.
 • Seirbhís fhaisnéise
 • Faisnéis do chustaiméirí a bhfuil Sochar Cuardaitheora Poist nó Liúntas Cuardaitheora Poist á n-íoc leo ar bhonn ócáideach.
 • Glactar le Teastais Sochair Bhreoiteachta ansin chomh maith. 

 

Sonraí Teagmhála i gcás Oifig Áitiúil Leasa Shóisialaigh Bhaile Brigín

 

 • Ceisteanna faoi éilimh nua ar Shochar Cuardaitheora Poist nó ar Liúntas Cuardaitheora Poist: 01-6913820
 • Ceisteanna faoin bPlean Gníomhaíochta Fostaíochta (PGF): 01-6913809
 • Éilimh nua ar an Íocaíocht Teaghlaigh Aontuismitheora: 01-6913812
 • Custaiméirí a fhaigheann íocaíochtaí Sochar Cuardaitheora Poist nó Liúntas Cuardaitheora Poist ar bhonn ócáideach: 01-6913810

 

Seirbhísí nach bhfuil ar fáil i mBaile Brigín

Ní mór do chustaiméirí Bhaile Brigín seirbhísí áirithe eile a fháil ó Oifigí Leasa Shóisialaigh eile, mar a shonraítear thíos:

 

Seirbhísí a chuirtear ar fáil ó Oifig Shráid Cumberland Thuaidh

Seirbhísí do chustaiméirí a bhfuil Sochar Cuardaitheora Poist nó Liúntas Cuardaitheora Poist á n-íoc leo (m.sh. foirmeacha saoire, ráitis, ceisteanna mar gheall ar íocaíochtaí, srl.)

Sonraí Teagmhála i gcás Oifig Shráid Cumberland Thuaidh

Chun glao a chur ar Oifig Shráid Cumberland Thuaidh i dtaobh Sochar Cuardaitheora Poist nó Liúntas Cuardaitheora Poist atá á n-íoc

 • custaiméirí a dtosaíonn a sloinnte le A go L, cuir glao ar 01-8899233 agus
 • custaiméirí a dtosaíonn a sloinnte le M go Z, cuir glao ar 01-8899236

 

Seirbhísí a chuirtear ar fáil ó Oifig Áitiúil Leasa Shóisialaigh na Cúlóige

Seirbhísí do chustaiméirí na hÍocaíochta Teaghlaigh Aontuismitheora atá ag fáil íocaíochtaí.

Féach sonraí teagmhála Oifig Áitiúil Leasa Shóisialaigh na Cúlóige

 

Last modified:30/05/2011
 

 Ábhair Ghaolmhara

 
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img