Éirí as obair mar gheall ar dhrochshláinte - SW 20


Print page

 

Ba cheart duit do chéad teastas dochtúra a chur isteach leis an bhfoirm iarratais CR35. Ba cheart do do dhochtúir an teastas seo a dhátú ó dháta an scoir de dheasca easláinte go dtí 31 Nollaig na bliana reatha.

Thairis sin, ní mór duit teastais bhliantúla an dochtúra ina dhiaidh sin a chur isteach ar 1 Eanáir gach bliain go ceann na tréimhse a bheidh tú éagumasach chun oibre nó go dtí go sroichfidh tú 66 bliana d’aois.

Ba cheart do do dhochtúir deimhin a dhéanamh de go luafadh do theastais dochtúra nach féidir leat obair a dhéanamh de dheasca breoiteachta.

Last modified:24/07/2015