Féinfhostaithe


Print page

Ranníocaíochtaí ÁSPC Daoine Féinfhostaithe

Tugadh Árachas Sóisialta Pá-Choibhneasa (ÁSPC) do dhaoine féinfhostaithe isteach i 1988. Ní mór do gach duine féinfhostaithe idir aois 16 agus 66 bliain a bhfuil tuillimh acu os cionn suim shonraithe (€5,000 sa bhliain faoi láthair) ÁSPC a íoc. Is í aicme na ranníocaíochta ÁSPC a íocann daoine féinfhostaithe Aicme S.

Liúntas Fiontraíochta um Fhilleadh ar an Obair

Spreagann scéim an Liúntais Fiontraíochta um Fhilleadh ar an Obair (LFFAO) daoine a bhfuil íocaíochtaí áirithe leasa shóisialaigh á bhfáil acu chun tabhairt faoin bhféinfhostaíocht. Má ghlacann tú páirt i scéim an Liúntais Fiontraíochta um Fhilleadh ar an Obair (pdf), féadfaidh tú céatadán de d’íocaíocht leasa shóisialaigh a choimeád ar feadh a fhad le 2 bhliain.

Liúntas Fiontraíochta Gearrthéarmach

Tugann an Liúntas Fiontraíochta Gearrthéarmach (LFG) tacaíocht do dhaoine a chaill a bpost agus ar mian leo a ngnólacht féin a thosú. Chun cáiliú, ní mór go bhfuil Sochar Cuardaitheora Poist á fháil agat. Níl aon tréimhse cháilithe ann, agus ciallaíonn sin nach gá go bhfuil Sochar Cuardaitheora Poist á fháil agat ar feadh tréimhse ama. Ní cháileoidh tú, áfach, má tá Sochar Cuardaitheora Poist á fháil agat agus má tá tú ag oibriú go páirtaimseartha.
Last modified:01/07/2013
 

 Ábhair Ghaolmhara

 
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img