Sl�nd�il


Print page

Rann�ga na mBileog

Ba ch�ir doicim�ad ar bith ar a bhfuil d'Uimh. PSP ar taispe�int, go h�irithe do Ch�rta Seirbh�s� Poibl� n� do Ch�rta Seirbh�s� S�isialacha a choinne�il sl�n, �s rud � go mbeidh an uimhir de dh�th ort nuair a bh�onn t� ag �s�id seirbh�s� poibl�.

Is f�idir eolas maidir le c� acu an bhfuil n� nach bhfuil duine n� eagra�ocht ar leith i dteideal d'uimhir PSP a iarraidh ort a aimsi�:

Tabhair faoi deara
D'fh�adfadh r�ta� difri�la a bheith � ngearradh ag sol�thraithe seirbh�se �ags�la ar �s�id uimhreacha 1890 (�osghlao).

Last modified:12/06/2012
 

 Foirmeacha Iarratais