Pinsin Inbhuanaithe a Dhaingni�


Print page
  • I l�thair na huaire n� l� ach de �4.50 sa tseachtain an Pinsean St�it a fhaigheann duine a bhfuil 20-47 rann�oca�ocht �SPC ar an me�n aige n� aici agus an duine a bhfuil 48 rann�oca�ocht �SPC n� n�os m� ar an me�n aige n� aici. Beidh pinsean n�os l� in�octha le hiarrth�ir� nua ar Phinsean St�it a bhfuil me�n bliant�il rann�oca�ochta� �SPC is l� n� 48 acu. L�iri� n�os cruinne ar a dtaifead �SPC a bheidh sa phinsean nua. (Me�n F�mhair 2012)
  • I l�thair na huaire is f�idir �ileamh d�anach ar phinsin rann�ocacha �irithe a shiardh�t� ar sc�la laghdaitheach go ceann 5 bliana. Laghd�far an tr�imhse shiardh�taithe sin go dt� s� mh� ar a mh�ad. Bainfidh s� sin leis an bPinsean St�it (Rann�ocach agus Aistri�), le Pinsean Rann�ocach an Ph�irtn�ara Shibhialta Mharthanaigh agus le Pinsean Rann�ocach Baintr� n� Baintr� Fir. (Aibre�n 2012)
  • M�ad�far an l�on ioml�n rann�oca�ochta� �octha �SPC is g� chun c�ili� do Phinsean Rann�ocach Baintr�, Baintr� Fir n� P�irtn�ara Shibhialta Mharthanaigh � 156 go 260 le h�ifeacht �  Nollaig 2013.
Last modified:12/12/2011
 

 Ábhair Ghaolmhara

 
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img