Sonraí teagmhála le haghaidh custaiméirí


Print page

Tá na sonraí teagmhála seo in ord persona, nó cineál custaiméara, m.sh. 'Tuismitheoirí/Leanaí' nó 'Pinsinéir nó Seanduine'.

Thuismitheoir/Leanaí

Sochar Uchtála

Bóthar Mhic Artúir, Bun Crannacha, Dún na nGall

Fón Íosghlao 1890 690 690

Ó lasmuigh d'Éirinn + 353 74 9164491

Ar Ais ag an mBarr


Sochar Linbh

Bóthar Oilibhéir Phluincéid Naofa, Leitir Ceanainn, Dún na nGall

Fón Íosghlao 1890 400 400

Ó lasmuigh d'Éirinn + 353 74 9106501

Ríomhphost don Rannóg Sochar Leanaí

Ar Ais ag an mBarr


Forlíonadh Ioncaim Teaghlaigh

Tithe an Rialtais, Bóthar Béal Átha na Lao, An Longfort

Fón Íosghlao 1890 927 770

Ó lasmuigh d'Éirinn + 353 43 3340000

 

Ar Ais ag an mBarr


Clárú Breitheanna agus Postaí

An tSeirbhís um Chlárú Sibhialta, Oifigi an Rialtais, Bóthar na Chlochair, Ros Comáin

Fón Íosghlao 1890 252 076

Ó lasmuigh d'Éirinn +353 (0) 90 6632900

Ar Ais ag an mBarr


Íocaíocht an Chaomhnóra

Bóthar an Choláiste, Sligeach

Fón Íosghlao 1890 500 000

Ó lasmuigh d'Éirinn + 353 71 9157100

Ríomhphost don Rannóg Íocaíocht an Chaomhnóra(Ranníocach)

Riomhphost don Rannóg Íocaíocht an Chaomhnóra (Neamh-Ranníocach)

Ar Ais ag an mBarr


Sochar Sláinte agus Sábháilteachta

Bóthar Mhic Artúir, Ard Rámhann, Bun Crannacha, Dún na nGall

Fón Íosghlao 1890 690 690

Ó lasmuigh d'Éirinn + 353 74 9164491

Ar Ais ag an mBarr


Sochar Máithreachais

Bóthar Mhic Artúir, Ard Rámhann, Bun Crannacha, Dún na nGall

Fón Íosghlao 1890 690 690

Ó lasmuigh d'Éirinn + 353 74 9164491

Ríomhphost don Rannóg Sochar Máithreachais

Ar Ais ag an mBarr


Íocaíocht Teaghlaigh Aontuismitheora

Bóthar an Choláiste, Sligeach

Fón Íosghlao 1890 500 000

Ó lasmuigh d'Éirinn + 353 71 9157100

 

Dífhostaithe

Filleadh ar an Oideachas

Lóiste na Sionainne, Cora Droma Rúisc, Co Liatroma

Fón Íosghlao 1890 927 999

Ó lasmuigh d'Éirinn + 353 71 9672616

Ar Ais ag an mBarr


Liúntas um Fhilleadh ar Obair

Lóiste na Sionainne, Cora Droma Rúisc, Co Liatroma

Fón Íosghlao 1890 927 999

Ó lasmuigh d'Éirinn + 353 71 9672616

Ar Ais ag an mBarr


Sochar Cuardaitheora Poist/Liúntas Cuardaitheora Poist

Déan teagmháil leis an d'Oifigí Brainse agus Aitiúil Leasa Shóisialaigh.

Ar Ais ag an mBarr


Liúntas Forlíontach Leasa

Bóthar an Choláiste, Sligeach

Fón 071 9157100

Ó lasmuigh d'Éirinn + 353 71 9157100

Ar Ais ag an mBarr

Ar scor nó aosta

Saorthaisteal

Bóthar an Choláiste, Sligeach

Fón Íosghlao 1890 500 000

Ó lasmuigh d'Éirinn + 353 71 9157100

Riomhphost don Rannóg Saorthaisteal

Ar Ais ag an mBarr


An Scéim um Chúramaí Baile

Bóthar Mhic Artúir, Ard Rmhann, Bun Crannacha, Dún na nGall

Fón Íosghlao 1890 690 690

Ó lasmuigh d'Éirinn + 353 1 4715898

Ar Ais ag an mBarr


Sochair Theaghlaigh

Bóthar an Choláiste, Sligeach

Fón Íosghlao 1890 500 000

Ó lasmuigh d'Éirinn + 353 71 9157100

Riomhphost don Rannóg Sochair Theaghlaigh

Ar Ais ag an mBarr


Pinsean Stáit Idirthréimhse, Ranníocach agus Neamh-Ranníocach

Bóthar an Choláiste, Sligeach

Fón Íosghlao 1890 500 000

Ó lasmuigh d'Éirinn + 353 71 9157100

Riomhphost don Rannóg Idirthréimhse

Riomhphost don Rannóg Ranníocach

Riomhphost don Rannóg Neamh-Ranníocach

Ar Ais ag an mBarr

Cúramóir

Liúntas Cúramóra

Bóthar Béal Átha na Lao, An Longfort

Fón Íosghlao 1890 927 770

Ó lasmuigh d'Éirinn + 353 43 3340000

Ar Ais ag an mBarr


Sochar Cúramóra

Bóthar Béal Átha na Lao, An Longfort

Fón Íosghlao 1890 927 770

Ó lasmuigh d'Éirinn + 353 43 3340000

 

Ar Ais ag an mBarr


Liúntas Cúraim Teaghlaigh

Bóthar an Choláiste, Sligeach

Fón Íosghlao 1890 500 000

Ó lasmuigh d'Éirinn + 353 719157100

Ar Ais ag an mBarr


Deontas Cúraim Faoisimh

Bosca Oifig Phoist 10085, BAC 2

Fón 01 6732222

Ó lasmuigh d'Éirinn + 353 1 6732222

Ar Ais ag an mBarr

Faoi mhíchumas nó tinn

Pinsean na nDall

Bóthar an Choláiste, Sligeach

Fón Íosghlao 1890 500 000

Ó lasmuigh d'Éirinn + 353 71 9157100

Riomhphost don Rannóg Pinsean na nDall

Ar Ais ag an mBarr


Liúntas Míchumais

Bóthar Béal Átha na Lao, An Longfort

Fón Íosghlao 1890 927 770

Ó lasmuigh d'Éirinn + 353 43 3340000

Ar Ais ag an mBarr


Sochar Míthreorach

Bóthar Béal Átha na Lao, An Longfort

Fón Íosghlao 1890 927 770

Ó lasmuigh d'Éirinn + 353 43 334 0000

Ar Ais ag an mBarr


Sochar Breoiteacht

Áras Mhic Dhiarmada, Sráid Stórais, Baile Átha Cliath 1

Fón Íosghlao 1890 928 400

Ó lasmuigh d'Éirinn + 353 17043300

Riomhphost don Rannóg Sochar Breoiteacht

Ar Ais ag an mBarr


Sochar Díobhála

Bóthar Béal Átha na Lao, An Longfort

Fón Íosghlao 1890 928 400

Ó lasmuigh d'Éirinn + 353 17043018

Ar Ais ag an mBarr


Pinsean Easláinte

Bóthar Béal Átha na Lao, An Longfort

Fón Íosghlao 1890 927 770

Ó lasmuigh d'Éirinn + 353 43 3340000

Ar Ais ag an mBarr


Scéim Chúram Leighis

Áras Mhic Dhiarmada, Sráid Stórais, Baile �tha Cliath 1

Fón Íosghlao 1890 928 400

Ó lasmuigh d'Éirinn + 353 1 7043000

Ar Ais ag an mBarr


Sochar Páirtchumais

Urlár 2, Áras Mhic Dhiarmada, Sráid Stórais, Baile �tha Cliath 1

Fón Íosghlao 1890 928 400

Ó lasmuigh d'Éirinn + 353 1 7043000

Riomhphost don Sochar Páirt-Chumais

Ar Ais ag an mBarr


Baintrí, Baintrí Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh

Pinsean Baintrí, Baintrí Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh (Ranníocach & Neamh-Ranníocach)

Bóthar an Choláiste, Sligeach

Fón Íosghlao 1890 500 000

Ó lasmuigh d'Éirinn + 353 71 9157100

Riomhphost don Rannóg Pinsean Baintrí, Baintrí Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh (Ranníocach)

Riomhphost don Rannóg Pinsean Baintrí, Baintrí Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh (Neamh-Ranníocach)

Ar Ais ag an mBarr


Deontas Tuismitheora Baintrí

Bóthar an Choláiste, Sligeach

Fón Íosghlao 1890 500 000

Ó lasmuigh d'Éirinn + 353 71 9157100

Riomhphost don Rannóg Deontas Tuismitheora Baintrí

Ar Ais ag an mBarr

I mo fhostaí

Rannóg na Seirbhísí Aitheantais Chliant

Lóiste na Sionainne, Cora Droma Rúisc, Co Liatroma

Fón Íosghlao 1890 927 999

Ó lasmuigh d'Éirinn + 353 71 9672616

Riomhphost don Rannóg Seirbhísí Aitheantais Chliant

Ar Ais ag an mBarr


Taifead ÁSPC

Bóthar Mhic Artúir, Ard Rámhann, Bun Crannacha, Dún na nGall

Fón Íosghlao 1890 690 690

Ó lasmuigh d'Éirinn + 353 1 4715898

Ar Ais ag an mBarr


Taifid AE/Idirnáisiúnta

Bóthar Mhic Artúir, Ard Rmhann, Bun Crannacha, Dún na nGall

Fón Íosghlao 1890 690 690

Ó lasmuigh d'Éirinn + 353 1 4715898

Ar Ais ag an mBarr


Rannóg Scóipe (Inárachaitheacht Fostaíochtaí)

Teach Oisín, 212-213 Sráid an Phiarsaigh, Baile �tha Cliath 2

Fón 01 6732585

Ó lasmuigh d'Éirinn + 353 1 6732585

Ar Ais ag an mBarr


Aisíocaíochtai ASPC

Teach Oisín, 212-213 Sráid an Phiarsaigh, Baile Átha Cliath 2

Fón 01 6732586

Ó lasmuigh d'Éirinn + 353 1 6732586

Ar Ais ag an mBarr


Sochar Cóireála

Bóthar Oilibhéir Phluincéid Naofa, Leitir Ceanainn, Dún na nGall

Fón Íosghlao 1890 400 400

Ó lasmuigh d'Éirinn + 353 74 9106501

Riomhphost don Rannóg Sochar Cóireála

Ar Ais ag an mBarr


Rannóg na Ranníocaíochtaí Saorálacha

Oifigí Rialtais, Bóthar Chorcaí, Port Láirge

Fón Íosghlao 1890 690 690

Ó lasmuigh d'Éirinn + 353 1 4715898

Ar Ais ag an mBarr


Féinfhostaithe

An Rannóg do Dhaoine Féinfhostaithe

Oifigí Rialtais, Bóthar Chorcaí, Port LáirgeFón Íosghlao 1890 690 690

Ó lasmuigh d'Éirinn + 353 1 4715898

Ar Ais ag an mBarr


An Córas Speisialta Bailiúcháin

Oifigí Rialtais, Bóthar Chorcaí, Port Láirge

Fón Íosghlao 1890 690 690

Ó lasmuigh d'Éirinn + 353 1 4715898

Riomhphost don Rannóg an Córas Speisialta Bailiúcháin

Ar Ais ag an mBarr

Cailleadh duine liom le déanaí

Deontais Mhéala

Tithe an Rialtais, Bóthar Béal Átha na Lao, An Longfort

Fón Íosghlao 1890 927 770

Ó lasmuigh d'Éirinn + 353 43 3340000

Ar Ais ag an mBarr


Sochair Bháis

Tithe an Rialtais, Bóthar Béal Átha na Lao, An Longfort

Fón Íosghlao 1890 927 770

Ó lasmuigh d'Éirinn + 353 43 3340000

 

Ar Ais ag an mBarr


Clárú Básanna

An tSeirbhís um Chlárú Sibhialta, Oifigi an Rialtais, Bóthar na Chlochair, Ros Comáin

Fón Íosghlao 1890 252 076

Ó lasmuigh d’Éirinn +353 (0) 90 6632900

Ar Ais ag an mBarr


Seirbhísí Eolais

Seirbhísí Eolais

Bóthar an Choláiste, Sligeach

Fón Íosghlao 1890 66 22 44

 

Riomhphost don Rannóg Seirbhísí Eolais

Ar Ais ag an mBarr

Nóta: Tá 1890 (Íosghlao) rochtain ach ó Phoblacht na hÉireann.
Féach go bhféadfadh na rátaí a ghearrtar d’úsáid uimhreacha 1890 (Íosghlao) a bheith éagsúil i measc soláthraithe seirbhíse difriúla.

Last modified:13/02/2012
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img