D�anfar �475 milli�n a sp�r�il


Print page
  • Laghd�far s�as�r an Li�ntais Bhreosla de 6 seachtaine, � 32 seachtain go 26 seachtain i ngach c�s.
  • Chun dul i dtreo �duine amh�in, �oca�ocht amh�in', n� chead�far do rannph�irtithe ar Sc�imeanna Fosta�ochta Pobail �oca�ocht eile leasa sh�isialaigh a �ileamh ag an am c�anna.
  • I gc�s na h�oca�ochta Teaghlaigh Aontuismitheora d�anfar uasteorainn aoise an linbh is �ige a laghd� go 12 bhliain sa bhliain 2012 i gc�s �ilitheoir� nua agus d�anfar laghduithe eile air sin sna blianta at� amach romhainn.
Last modified:05/12/2011
 

 Ábhair Ghaolmhara

 
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img