Staitistic� um Sheirbh�s� Leasa Shoisialaigh 2002


Print page

Brollach �n Aire

Cuirim f�ilte roimh fhoilsi� Thuairisc Bhliant�il Staitisti�il 2002, an fichi� eagr�n den Tuairisc seo a shol�thra�onn eolas cuimsitheach staitisti�il ar na Seirbh�s� Leasa Sh�isialta go l�ir a fheidhm�onn an Roinn seo, chomh maith le heolas ar threochta� le deich mbliana anuas.

Feidhm�onn an Roinn seo r�imse leathan sc�imeanna agus seirbh�s� a th�ann chun leasa teaghlach mar aon le leas an phobail i gcoitinne agus t� s� l�rnach maidir le cosaint sh�isialta a shol�thar sa t�r seo. Beidh luach sonrach ag baint leis an Tuairisc maidir le forbairt pholasa� a fhreagr�idh ar a bhfuil ag teast�il � dhaoine i r�imse leathan imthosca.

�n bhreith, tr�d an saol go b�s, cuid�onn �r gc�ras taca�ochta s�isialta a fheidhm�onn mo Roinn, thart ar shaor�nach amh�in as gach tri�r ag aon am ar leith. Caitheadh E9.52 billi�n de bhuis�ad anuraidh agus leis sin, t� an m�ad� de 21.4% i gcaiteachas leasa sh�isialta fanta os cionn an r�ta boilscithe agus t� m�ad� de n�os m� n� E3.5 billi�n tagtha air idir 1997 agus 2002.

I measc na bhforbairt� t�bhachtacha i 2002 at� l�irithe sa Tuairisc t�:

  • E9.52 billi�n an caiteachas ioml�n Leasa Sh�isialta i 2002, a bh� mar 28.8% de chaiteachas Comhl�n Reatha Rialtais.
  • Bh� n�os m� n� 938,000 duine ag f�il �oca�ochta seachtaini�la Leasa Sh�isialta ag deireadh 2002.
  • Th�inig m�ad� 15.5% ar chaiteachas ar �oca�ochta� Seanaoise i gcompar�id le 2001.
  • Th�inig m�ad� 49.2% ar �oca�ochta� a Bhaineann le Leana� i 2002.
  • Th�inig m�ad� E30 milli�n ar chaiteachas ar Li�ntas Feighl� i 2002, m�ad� 22.8% le hais 2001.
  • Th�inig m�ad� 4.1% ar l�on na ndaoine a raibh Forl�onadh Ioncam Teaghlaigh � fh�il acu, agus leis sin m�ad� 14.4% ar chaiteachas.
  • Sa bhliain 2002, �ocadh Li�ntas �ada� agus Br�g leo si�d ag bh� ag dul ar ais ar scoil i dtaobh 155,811 p�iste, m�ad� de 12,782 p�iste le hais 2001 agus leis sin, th�inig m�ad� 18.8% ar chaiteachas ar an sc�im go dt� giota beag n�os m� n� E15 milli�n.

D�anann �r gcuid polasaithe maidir le seirbh�s� s�isialta difir m�r i saol �r saor�nach nuair a chomhaonta�tear iad len�r bpolasaithe maidir le hoideachas, tith�ocht, sl�inte, rial� agus eile, agus t� m� ceangailte le coinne�il ar aghaidh le cothabh�il agus forbairt na seirbh�s� s�isialta sin. Is gn� th�bhachtach den phr�iseas seo eolas cruinn a chur ar f�il ag an am cu� agus cuireann an Tuairisc seo go m�r leis sin ar bhealach t�bhachtach.

Mar fhocal scoir, ba mhaith liom an deis seo a thap� bu�ochas a ghabh�il leis an r�imse leathan chomhalta� foirne sa Roinn a chuidigh leis an Tuairisc a chur le ch�ile.


M�ire N� Chochl�in, TD
Aire Ghn�tha� S�isialta agus Teaghlaigh

Last modified:25/09/2008
 

 Ábhair Ghaolmhara

 
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img