Rátaí Ranníocaíochta ÁSPC agus Treoir don Úsáideoir 2014 - SW14


Print page

  • Níl aon athruithe ar rátaí ÁSPC an fhostaí.
  • Níl aon athruithe ar an ráta ÁSPC éinfhostaíochta ná ar an mbunráta/na híosíocaíochtaí ÁSPC féinfhostaíochta
  • Bhí beart ÁSPC laistigh de theorainn ama san áireamh sa Tionscnamh Post a fógraíodh i mBealtaine 2011. Is éard a bhí i gceist leis seo ná gur roinneadh an ráta ÁSPC Fostóra a bhí níos ísle in Aicme A ó 8.50% go 4.25% le haghaidh na tréimhse ó 1 Iúil 2011 go 31 Nollaig 2013. Baineann an ráta níos ísle seo le fostaíochtaí inarb ionann an tuilleamh seachtainiúil agus €356 nó níos lú. Chuaigh an ráta ar ais go dtí 8.50% ar 1 Eanáir 2014, rud a bhfuil foráil déanta dó cheana sa reachtaíocht.
  • Fógraíodh i gCáinaisnéis 2013 go mbeidh deireadh á chur ó 1 Eanáir 2014 leis an díolúine ÁSPC a bhaineann le ranníocóirí fostaithe agus pinsinéirí ceirde (bíodh an pinsean sin ag teacht ó fhostaíocht an duine sin, nó ó fhostaíocht a c(h)éile nó a p(h)áirtnéara shibhialta) faoi bhun 66 bliain d'aois nach bhfuil ach ioncam neamhthuillte mar ioncam breise acu. Ciallaíonn sé seo go ngearrfar ÁSPC ar ioncam neamhthuillte amhail ioncam cíosa, ioncam infheistíochta, díbhinní agus ús ar thaiscí agus coigilteas.

Tá cur síos ar shonraí iomlána na n-íocaíochtaí seo agus athruithe eile ar an taobh istigh, agus ba chóir iad a léamh go cúramach.

Last modified:31/01/2014