Céimeanna Eatramhacha


Print page

Cuirtear clocha cora chun oibre ar fáil trí intéirneachtaí agus tionscnaimh fostaíochta. Fiosraigh na cineálacha difriúla tionscnamh atá ann le cabhrú leat ullmhú don chéad chéim eile i dtreo fostaíochta, agus le cabhrú leat do scileanna a fheabhsú, scileanna nua a fhoghlaim agus líonrú a dhéanamh in ionad oibre.

Is cláir fostaíochta iad Fostaíocht Phobail (FP) agus an Tionscnamh Post atá dírithe go príomha ar dhaoine atá dífhostaithe go fadtéarmach agus ar ghrúpaí eile faoi mhíbhuntáiste. Tairgeann FP deis do rannpháirtithe gabháil d'obair úsáideach taobh istigh dá bpobail féin go sealadach agus ar feadh téarma seasta. Ar an gcaoi seo, cabhraíonn eagraíochtaí áitiúla le forbairt a dhéanamh ar a gceantar féin trí Urraíocht Clár , agus í á déanamh ar sheirbhísí sóisialta, cúram sláinte, oidhreacht, ealaíona, cultúr, turasóireacht, spórt, timpeallacht agus oideachas de ghnáth. Cuireann Clubanna Post comhairle agus cúnamh praiticiúil ar fáil ar mhaithe le post a fháil.

Last modified:21/10/2013