Athbhreithniú ar an Sprioc Bhochtaineachta Náisiúnta


Print page

Mionteagasc ar Bheartas maidir le hAthbhreithniú ar Sprioc Náisiúnta na Bochtaineachta

Ardmhian bhunúsach an tsochaí Éireannaigh is ea bochtaineacht a laghdú agus, ar deireadh, í a dhíothú, agus is gealltanas de chuid Rialtas na hÉireann é seo. Mar chuid d’athbhreithniú ar sprioc na bochtaine 2007-2016, bheartaigh an Rialtas an sprioc a leasú agus a fheabhsú d’fhonn a chuid gealltanas a chomhlíonadh sa Chlár Náisiúnta um Athchóiriú don Straitéis Eorpach 2020. Is é ‘sprioc náisiúnta shóisialta um bochtaineacht a laghdú’ (athainmnithe) bochtaineacht chomhsheasmhach a laghdú go dtí 4% faoi 2016 (sprioc eatramhach) agus go dtí 2% nó níos lú ná sin faoi 2020, ó ráta bonnlíne de 6.2% in 2010. Rannchuideoidh Éire le sprioc bochtaineachta an AE a bhaint amach faoi Eoraip 2020 trí 200,000 duine a thabhairt as baol na bochtaineachta nó an eisiaimh faoi 2020, as bonnlíne 2010. I dteannta leis seo, socrófar fo-spriocanna nua d'fhonn bochtaineacht i measc páistí agus teaghlach atá amuigh as obair a laghdú, úsáidfear táscairí breise chun monatóireacht a dhéanamh ar dhul chun cinn na sprice agus neartófar monatóireacht agus cur chun feidhme na sprice.

 

National Social Target for Poverty Reduction - Policy Briefing on the Review of the National Poverty Target (2012)

Last modified:05/03/2013
 

 Downloads