Deontas Tacaíochta Cúramóra - SW 141


Print page

Is éard atá sa Deontas Tacaíochta Cúramóra (a thagann in ionad an Deontais Chúraim Fhaoisimh) ná íocaíocht bhliantúil do chúramóirí a thugann aire do dhaoine áirithe a bhíonn i ngátar cúraim agus aire lánaimseartha. Déantar an íocaíocht gan beann ar acmhainn an chúramóra ach í faoi réir coinníollacha áirithe.

Tábhachtach

Ní gá duit iarratas a dhéanamh ar an Deontas Tacaíochta Cúramóra má fhaigheann tú, nó aon duine eile:

  • Liúntas Cúramóra (lena n-áirítear an Liúntas Cúramóra ar leathráta a tugadh isteach i Meán Fómhair 2007),
  • Sochar Cúramóra,
  • Liúntas Cúraim Bhaile i leith an chúraim don duine seo,

Íoctar an Deontas Tacaíochta Cúramóra go huathoibríoch le haon duine a fhaigheann na híocaíochtaí seo.

Ní íoctar ach ceann amháin de Dheontas Tacaíochta Cúramóra i leith gach duine ag a mbíonn gá le cúram agus aire lánaimseartha.

Más amhlaidh nach raibh aon cheann de na híocaíochtaí a luaitear thuas á fháil agat an bhliain seo caite, ach go bhfuair tú fós an Deontas Tacaíochta Cúramóra, ní gá duit iarratas a dhéanamh arís i mbliana. Gheobhaidh tú litir in Aibreán na bliana seo ón Rannóg um Dheontas Tacaíochta Cúramóra, in éineacht le ceistneoir gearr 2-leathanach. Ní mór duit na ceisteanna ar an gceistneoir a fhreagairt agus é a chur ar ais chuig an Rannóg um Dheontas Tacaíochta Cúramóra. Tar éis duit an ceistneoir a chur ar ais, bainfidh an Roinn feidhm as an gceistneoir seo agus as an eolas ar an gcomhad chun thú a athmheas chun críche an Deontais Tacaíochta Cúramóra.

Last modified:23/08/2017
 

 Foirmeacha Iarratais