Deontas Cúraim Faoisimh - SW 113


Print page

 

Is íocaíocht bhliantúil é an Deontas Cúram Faoisimh a íoctar le cúramóirí a thugann aire do dhaoine áirithe a mbíonn cúram agus aire lánaimseartha de dhíth orthu. Déantar an íocaíocht beag beann ar acmhainn an chúramóra, ach bíonn sí faoi réir coinníollacha áirithe.

Tábhachtach

Ní gá duit iarratas a chur isteach ar Dheontas Cúram Faoisimh:

  • má fhaigheann tusa nó duine eile Liúntas Cúramóra (lena n-áirítear Liúntas Cúramóra ar leathráta a tugadh isteach i Meán Fómhair 2007), Sochar Cúramóra, Liúntas Cúram Baile nó Liúntas Gaolta Forordaithe as cúram a sholáthar don duine seo,,

Íoctar an Deontas Cúram Faoisimh go huathoibríoch le haon duine a fhaigheann na híocaíochtaí seo.

Ní íoctar ach Deontas Cúram Faoisimh amháin le haghaidh gach duine a mbíonn cúram agus aire lánaimseartha de dhíth air/uirthi.

Last modified:28/06/2011
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí