Foirm Iarratais le haghaidh Ráitis ar Líne


Print page

Fógra Tábhachtach

Ní gá ráiteas chun críocha cánach a lorg ar íocaíochtaí a rinneadh ó 2011 ar aghaidh má tá tú ag fáil
  • Pinsean Stáit (Athrú),
  • Pinsean Stáit (Ranníocach),
  • Pinsean Stáit (Neamhranníocach),
  • Pinsean Míchumais nó Pinsean Baintrí, Baintrí Fir nó
  • Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh (Ranníocach).
Tá an t-eolas sin i seilbh na gCoimisinéirí Ioncaim cheana féin.
 
 
I gcás ina dteastaíonn ráiteas chun críocha cánach maidir leis na blianta roimh 2011 nó tá ráiteas íocaíochtaí uait ar aon chúis eile, i gcás bliain ar bith, ba cheart duit an fhoirm seo a chomhlánú.
 
 
Last modified:18/02/2013
 

 Ábhair Ghaolmhara

 
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img