Tuarascáil Amhrasta Calaois Leasa Shóisialaigh


Print page

Glacann an Lár-Rannóg Rialaithe na Roinne Coimirce Sóisialaí le tuairiscí ón phobal faoi chalaois fhéideartha maidir le scéimeanna na Roinne.

Glactar le tuairiscí ar líne, ar an teileafón nó i scríbhinn. Déileáiltear le gach tuairisc faoi rún. Féadfaidh duine den phobal sonraí a thabhairt gan a ainm nó a hainm a lua leo.

Sonraí Teagmhála:

Ar líne: www.welfare.ie/caimléirí​

Ar an teileafón: Glaoigh ar (01) 6734545 

Tríd an bPost: An Lár-Rannóg Rialúcháin, Lóiste na Sionainne, Cora Droma Rúisc, Co. Liatroma.

Last modified:21/04/2017
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img