An bhfuil Forlíonadh Cíosa á fháil agat agus an bhfuil tú buartha faoi d’áit chónaithe a chailleadh?


Print page

 

Má tá forlíonadh cíosa á fháil agat agus má tá tú buartha faoi do theach a chailleadh, b’fhéidir go mbeidh an Roinn in ann tacaíocht a sholáthar chun cabhrú leat.

Athbhreithníonn an Roinn gach cás ar bhonn aonair, agus soláthraíonn sé íocaíocht os cionn na dteorainneacha forordaithe cíosa, sa chás cuí.

Ná déan neamhaird den chás agus déan teagmháil leis an tSeirbhís Leasa Pobail atá ag déileáil le d’éileamh ar fhorlíonadh cíosa a luaithe agus is féidir.

Má tá cónaí ort i mBaile Átha Cliath/Corcaigh/Gaillimh nó i gceantair chomaitéireachta Chill Dara/na Mí/Chill Mhantáin, féadtar an tSeirbhís um Chosaint Tionóntachta a oibríonn Threshold a chur ar fáil duit.
 
Soláthróidh an tseirbhís seo comhairle áisiúil duit maidir le do thionóntacht agus tá sí ar fáil ó Luan go hAoine idir 9am agus 9pm trí ghlao ar SHAORGHLAO 1800 454 454.

​​

Last modified:11/02/2019