Brústocaireacht a Rialáil


Print page

Oifigigh Ainmnithe Phoiblí

Liosta na nOifigeach Ainmnithe Poiblí (OAPanna) faoin Acht um Brústocaireacht, 2015

 

Comhlachtaí Ábhartha

An Chomhairle um an Margadh Saothair
Grúpa neamhspleách arna cheapadh ag an Aire chun maoirseacht a dhéanamh ar sheachadadh éifeachtach na straitéise Cosán Chun na hOibre

 

An Clár Brústocaireachta

www.lobbying.ie​​

Last modified:09/11/2017