Deontas Méala - SW 47


Print page

Rannóga na mBileog


Ní mór an bás a chlárú chun deimhniú báis a fháil. Nuair atá bás á chlárú agat, tá Uimhir PSP an duine a fuair bás de dhíth. Mura bhfuil a (h)Uimhir PSP agat, déan teagmháil leis an Oifig áitiúil Leasa Shóisialaigh. Tá níos mó eolais le fáil ar bhásanna a chlárú ar an Idirlíon ag:

www.groireland.ie/registering_a_death.htm.

Is féidir deimhniú báis a fháil ón bPríomh- Chláraitheoir Breitheanna, Básanna agus Póstaí (i do cheantar féin) nó ó:

An Phríomh-Oifig Chlárúcháin
Oifigí an Rialtais
Bóthar an Chlochair
Ros Comáin

Guthán: (090) 66 32900

Íosghlao: 1890 252 076

Glaoigh ar +353 90 66 32900 ó lasmuigh de Phoblacht na hÉireann.

Tabhair faoi deara
D'fhéadfadh rátaí difriúla a bheith á ngearradh ag soláthraithe seirbhíse éagsúla ar úsáid uimhreacha 1890 (Íosghlao).

Last modified:29/05/2013
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí